Đào tạo & Hỗ trợ

Đào tạo gắn với thực tiễn, gần 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 3 tháng (Bài viết trên Báo Tiền phong - Chuyên trang SVVN)

Chủ nhật - 04/07/2021 21:15
Đào tạo gắn với thực tiễn, gần 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 3 tháng (Bài viết trên Báo Tiền phong - Chuyên trang SVVN)
Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, yếu tố cốt lõi của việc xây dựng hệ thống giáo dục đại học đó là đào tạo gắn liền với yêu cầu thực tiễn, đào tạo đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội. Phát triển mô hình đào tạo gắn kết giữa cơ sở giáo dục (nhà trường) với doanh nghiệp được xem là yêu cầu quan trọng được đặt ra.

Trong thời gian qua, Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, trường Đại học Thương mại luôn gắn kết hoạt động đào tạo với thực tiễn sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế thường xuyên tổ chức các chương trình tọa đàm hướng nghiệp, các chương trình tham quan trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp và các khóa đào tạo kỹ năng. Qua các chương trình này, sinh viên của Khoa được học hỏi về chuyên môn, rèn luyện về kỹ năng, tìm hiểu các yêu cầu của nhà tuyển dụng với với ứng viên… từ đó, các bạn sinh viên có thể xây dựng lộ trình bồi dưỡng bản thân, cập nhật những kiến thức kỹ năng còn thiếu trong thời gian học tập tại trường, từ đó vững vàng tham gia vào thị trường lao động.

Với những nỗ lực đổi mới đào tạo trong thời gian qua, Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, trường Đại học Thương mại ghi nhận những phản hồi tích cực từ xã hội và những kết quả tốt từ sinh viên sau tốt nghiệp. Theo khảo sát việc làm dành cho sinh viên đã tốt nghiệp năm 2020 thì tỷ lệ có có việc làm đạt 94%. Trong số đó, 89% sinh viên có việc làm trong vòng 3 tháng sau khi tốt nghiệp. Sinh viên của Khoa sau khi tốt nghiệp làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trong lĩnh vực kinh tế quốc tế và kinh doanh quốc tế; Bên cạnh có, sinh viên của Khoa cũng đảm nhận rất nhiều vị trí khác nhau ở các công ty và tập đoàn kinh tế, kinh doanh trong và ngoài nước trong các ngành như ngoại giao, hậu cần, vận tải quốc tế, hàng không, xuất nhập khẩu, nghiên cứu thị trường/marketing quốc tế, quản trị chuỗi cung ứng, tư vấn đầu tư quốc tế/xúc tiến thương mại, thanh toán quốc tế ở các ngân hàng, hải quan…

Link bài báo chi tiết trên Báo Tiền phong - Chuyên trang sinh viên Việt Nam: https://tinyurl.com/rwvu3569
, . : 60