Đào tạo & Hỗ trợ

Các thông báo học bổng tháng 4/2020

Thứ ba - 07/04/2020 10:05
Thông báo tuyển sinh đi học tại Cu-ba
 theo diện Hiệp định năm 2020
 
Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ Công hàm số 49/20 ngày 03/3/2020 của Đại sứ quán Cu-ba tại Việt Nam thông báo về chỉ tiêu học bổng của Chính phủ Cu-ba cấp cho Việt Nam năm học 2020-2021, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Cu-ba năm 2020 như sau:
1. Thông tin chung về chương trình học bổng
1.1. Số lượng học bổng, trình độ đào tạo và ngành học
- Số lượng học bổng: 10 suất học bổng toàn phần đào tạo trình độ đại học.
- Ngành đào tạo: 01 chỉ tiêu đào tạo ngành y khoa (trừ nha khoa) và 09 chỉ tiêu học bổng cho các ngành phía Cu-ba đào tạo trong năm học 2020-2021 (chi tiết trong phụ lục 3).

1.2. Thời gian đào tạo:Từ 05 đến 06 năm học (bao gồm 01 năm học dự bị tiếng).
1.3. Chế độ học bổng
Chính phủ Cu-ba miễn học phí, cấp bảo hiểm y tế và bố trí chỗ ở theo quy định của phía Cu-ba. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí theo chế độ hiện hành đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định tại Cu-ba.

2. Đối tượng, điều kiện và hồ sơ dự sơ tuyển
2.1. Điều kiện chung
Ứng viên dự tuyển cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung sau đây:
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật; 
- Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài; không mang thai (đối với nữ);
- Chưa đăng ký dự tuyển chương trình học bổng nào khác từ khi thông báo này có hiệu lực đến khi có kết quả sơ tuyển; 
- Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo yêu cầu của Nhà nước. Những người không hoàn thành chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về nước phục vụ, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được cấp học bổng phải bồi hoàn kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành;
- Ngành học đăng ký dự tuyển phải phù hợp với khối ngành đang học đại học ở Việt Nam hoặc ngành đã đạt giải thưởng quốc tế, quốc gia và thuộc danh sách tên ngành học được phía Cu-ba tiếp nhận đào tạo nêu tại mục 1.1; 
- Chỉ được đăng ký 01 ngành học và không được tự ý thay đổi ngành học, cơ sở đào tạo sau khi đã đăng ký dự tuyển, trúng tuyển đi học.
- Không xét tuyển ứng viên thuộc các trường hợp sau: 
+ Đã từng được cơ quan Nhà nước cử đi học ở nước ngoài nhưng không hoàn thành khóa học hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được cấp học bổng; 
+ Đã được các cơ quan, địa phương trong nước hoặc nước ngoài cấp học bổng đi học đại học ở nước ngoài, hiện có các ràng buộc về nghĩa vụ, trách nhiệm chưa được phép đi học tiếp ở nước ngoài;
- Ứng viên đã được tuyển chọn đi học nước ngoài diện học bổng Hiệp định nhưng không đi học vì lý do cá nhân, trong thời gian 02 năm kể từ ngày nộp đơn xin rút không đi học sẽ không được đăng ký dự tuyển theo chương trình học bổng này.

2.2. Yêu cầu về ngoại ngữ
Ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Tây Ban Nha. Ứng viên dự tuyển nếu chưa biết tiếng Tây Ban Nha sẽ được bố trí học 01 năm học dự bị tiếng Tây Ban Nha tại Cu-ba trước khi vào học chuyên ngành. Sau đó, ứng viên phải đạt kỳ thi sát hạch tiếng Tây Ban Nha, đồng thời tham dự và đạt kỳ thi đầu vào khóa học chuyên ngành (tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của cơ sở đào tạo) mới được chính thức tiếp nhận vào khóa học chuyên ngành. Nếu không đạt yêu cầu trong các kỳ thi này, ứng viên sẽ phải về nước và bồi hoàn toàn bộ kinh phí đào tạo cho nhà nước hoặc chuyển sang học theo diện tự túc.

2.3.  Đối tượng, điều kiện cụ thể 
- Sinh viên năm thứ nhất của các đại học, học viện, trường đại học Việt Nam (hệ chính quy tập trung) có kết quả 03 năm học THPT và học kỳ I năm thứ nhất đại học đạt từ 7,0 trở lên (theo thang điểm 10 hoặc tương đương);
- Học sinh đang học lớp 12 đã đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế, quốc gia thuộc đối tượng được tuyển thẳng vào đại học theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành có kết quả học tập ở bậc THPT đến hết năm học 2019-2020 đạt từ 7,0 trở lên.

3. Hồ sơ và thời hạn đăng ký dự tuyển
3.1. Hồ sơ dự tuyển
- Hồ sơ dự tuyển bằng tiếng Việt: Ứng viên xem chi tiết tại Phụ lục 1;
- Hồ sơ dự tuyển bằng tiếng Tây Ban Nha: Ứng viên xem chi tiết tại Phụ lục 2.
3.2.Nộp hồ sơ trực tuyến (online) tại website của Cục Hợp tác quốc tế (http://tuyensinh.vied.vn): 
Ứng viên phải quét (scan) lưu lại toàn bộ hồ sơ bằng tiếng Việt sang các files định dạng PDF (mỗi loại tài liệu quét thành 01 file riêng dung lượng không quá 1 MB) để đăng ký trực tuyến.
Thời hạn đăng ký online trên website http://tuyensinh.vied.vn đến hết ngày 30/4/2020.

3.3. Nộp hồ sơ giấy
Ứng viên chuyển 01 bộ hồ sơ tiếng Việt và 02 bộ hồ sơ bằng tiếng Tây Ban Nha đăng ký dự tuyển bằng thư chuyển phát nhanh bảo đảm tới Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đến hết ngày 30/4/2020 (tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Hợp tác quốc tế). 
Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin chi tiết theo phụ lục quy định đối với hồ sơ dự tuyển học bổng diện Hiệp định đi Cu-ba năm 2020. 
 (Xem thêm thông tin, các mẫu văn bản liên quan tại websites: www.moet.gov.vnwww.icd.edu.vnliên hệ hỗ trợ kỹ thuật khi đăng ký dự tuyển theo địa chỉ: tuyensinh@vied.vn).
Hồ sơ dự tuyển hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ theo quy định của phía Việt Nam và Cu-ba, được nộp trong thời hạn quy định tại Thông báo tuyển sinh (bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy). Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật và hủy kết quả tuyển chọn liên quan. Bộ Giáo dục và Đào tạo không trả lại hồ sơ và lệ phí dự tuyển trong bất kỳ trường hợp nào.

4. Lệ phí dự tuyển 
Lệ phí dự tuyển 200.000đ/người nộp trước ngày 30/4/2020 theo hình thức chuyển khoản đến địa chỉ:
Tên đơn vị: Cục Hợp tác quốc tế
Số tài khoản: 0021002145014
Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Hà Nội.

Lưu ý: Khi chuyển tiền vào tài khoản của Cục Hợp tác quốc tế đề nghị ghi rõ họ và tên ứng viên, trình độ đăng ký dự tuyển (ĐH) nộp lệ phí dự tuyển học bổng đi Cu-ba theo thông báo tuyển sinh số 06/TB-HTQT ngày 31/3/2020
5. Quy trình xét tuyển
- Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét ứng viên dự tuyển có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định và căn cứ các tiêu chí tuyển chọn để sơ tuyển ứng viên;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi danh sách các ứng viên được sơ tuyển để đề cử cho phía Cu-ba và thông báo kết quả sơ tuyển đến ứng viên qua email trong tháng 5/2020;
- Các ứng viên được trường đại học phía Cu-ba tiếp nhận và Chính phủ Cu-ba cấp visa đi học sẽ được hướng dẫn làm thủ tục cử đi học trong tháng 8 hoặc tháng 9/2020. Những trường hợp được phía Cu-ba tiếp nhận không thuộc chương trình học bổng này, hoặc thuộc chương trình này nhưng không đáp ứng đầy đủ quy định tuyển chọn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không dự tuyển qua Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thông báo tuyển sinh đã được ban hành sẽ không được cấp bù chế độ học bổng của Chính phủ Việt Nam.

Ưu tiên xem xét ứng viên trong các trường hợp sau:
a) Ứng viên cần đào tạo để bổ sung nguồn nhân lực theo nhu cầu sử dụng do các Bộ/Ngành và các địa phương đề nghị (có văn bản đề cử dự tuyển và Hợp đồng cam kết tuyển dụng về công tác sau khi hoàn thành khóa học);
b) Ứng viên đoạt các giải thưởng quốc tế, quốc gia và các ứng viên khác thuộc diện ưu tiên theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành; 
c) Ứng viên có nhiều thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, thành tích nghiên cứu khoa học (thể hiện qua các bài báo đăng trên tạp chí khoa học hoặc báo cáo tại hội nghị khoa học cấp trường trở lên và được đăng trong kỷ yếu hội nghị hoặc tham gia đề tài nghiên cứu cấp Bộ trở lên và đề tài đó đã được nghiệm thu hoặc ứng dụng).

Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên có đủ điều kiện cần thiết được tham gia dự tuyển đúng thời hạn quy định./.
 
Thông báo tuyển sinh đi học tại Ru-ma-ni
theo diện Hiệp định năm 2020
 

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni và Chương trình hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Quốc gia và Nghiên cứu khoa học Ru-ma-ni giai đoạn 2016 - 2020, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Ru-ma-ni năm 2020 như sau:
1. Thông tin chung về chương trình học bổng
1.1. Số lượng học bổng, trình độ đào tạo
Chính phủ Ru-ma-ni cấp 20 học bổng đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; 01 học bổng thực tập chuyên ngành và nghiên cứu; 02 học bổng thực tập ngôn ngữ. 

1.2. Thời gian đào tạo chuyên ngành
- Chương trình đại học: từ 03 đến 04 năm học
- Chương trình thạc sĩ: 02 năm học
- Chương trình tiến sĩ: từ 03 đến 04 năm
- Chương trình thực tập sinh: từ 03 tháng đến 09 tháng

1.3. Chế độ học bổng
Chính phủ Ru-ma-ni miễn học phí cho quá trình học tập, chỗ ở, chăm sóc y tế và học bổng hàng tháng theo mức quy định của Chính phủ Ru-ma-ni. Phía Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và một lượt về, lệ phí làm hộ chiếu, visa, phí đi đường và cấp bù sinh hoạt phí theo mức quy định của Chính phủ Việt Nam đối với lưu học sinh diện Hiệp định tại Ru-ma-ni.

2.  Đối tượng, điều kiện và hồ sơ dự sơ tuyển
2.1. Điều kiện chung
Ứng viên dự tuyển cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung sau đây:
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật; 
- Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài, không mang thai (đối với nữ); 
- Chưa đăng ký dự tuyển chương trình học bổng nào để đi học ở nước ngoài trong năm 2020; 
- Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo yêu cầu Nhà nước. Những người không hoàn thành chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về nước phục vụ, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được cấp học bổng phải đền bù kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành;
- Ngành học đăng ký dự tuyển phải phù hợp với khối ngành đang học đại học ở Việt Nam hoặc ngành đã đoạt giải thưởng quốc tế, quốc gia (đối với ứng viên học bổng đại học), phù hợp với ngành đã học đại học/thạc sĩ, công việc đang làm (đối với ứng viên học bổng thạc sĩ/tiến sĩ/thực tập);
- Chỉ được đăng ký 01 ngành học và không được tự ý thay đổi ngành học, cơ sở đào tạo sau khi đã đăng ký dự tuyển, trúng tuyển đi học theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Bộ Giáo dục Quốc gia Ru-ma-ni và cơ sở đào tạo tại Ru-ma-ni;
- Chỉ được đăng ký dự tuyển trình độ đào tạo cao hơn trình độ đã có văn bằng. Đối với học viên đang học thạc sĩ, tiến sĩ trong nước chỉ xem xét nếu ứng viên đăng ký dự tuyển học bổng thực tập ngắn hạn.

- Không xét tuyển ứng viên thuộc các trường hợp sau:
+ Đã từng được cơ quan Nhà nước cử đi học ở nước ngoài nhưng không hoàn thành khóa học;
+ Đang làm việc tại cơ quan trong nước nhưng không có văn bản của cơ quan công tác cho phép dự tuyển;
+ Đã được các cơ quan, địa phương trong nước hoặc nước ngoài cấp học bổng đi học đại học/sau đại học ở nước ngoài, hiện có các ràng buộc về nghĩa vụ, trách nhiệm chưa được phép đi học tiếp ở nước ngoài;
+ Ứng viên đã được tuyển chọn đi học nước ngoài diện học bổng Hiệp định nhưng không đi học vì lý do cá nhân, trong thời gian 02 năm kể từ ngày nộp đơn xin rút không đi học sẽ không được đăng ký dự tuyển theo chương trình học bổng này.

2.2. Yêu cầu về ngoại ngữ
Ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập và nghiên cứu là tiếng Ru-ma-ni. Ứng viên dự tuyển phải đáp ứng một trong các quy định dưới đây:
+ Ứng viên đăng ký dự tuyển đi học thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập bằng tiếng Ru-ma-ni cần có bằng đại học/thạc sĩ học tại Ru-ma-ni bằng tiếng Ru-ma-ni;
+ Ứng viên đăng ký dự tuyển đi học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ nếu chưa biết tiếng Ru-ma-ni sẽ được bố trí học 01 năm dự bị tiếng Ru-ma-ni trước khi vào học chuyên ngành.

2.3. Đối tượng,điều kiện cụ thể và hồ sơ dự sơ tuyển bằng tiếng Việt
Học bổng dự tuyển Đối tượng và điều kiện cụ thể Hồ sơ dự tuyển bằng tiếng Việt và tiếng Anh
Học bổng đại học - Sinh viên năm thứ nhất của các đại học, học viện, trường đại học Việt Nam (hệ chính quy tập trung) có kết quả 03 năm học THPT và học kỳ I năm thứ nhất đại học đạt từ 7,0 trở lên (theo thang điểm 10 hoặc tương đương); 
- Học sinh đang học lớp 12 đã đạt giải tại các kỳ thi quốc tế, quốc gia thuộc đối tượng được tuyển thẳng vào đại học theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành có kết quả học tập ở bậc THPT đến hết năm học 2019 - 2020 đạt từ 7,0 trở lên. 
Xem chi tiết tại Phụ lục 1 và Phụ lục 5
Học bổng thạc sĩ - Người có trình độ đại học đạt loại khá trở lên đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục đại học (biên chế hoặc hợp đồng loại dài hạn từ 12 tháng trở lên có đóng bảo hiểm xã hội), không quá 35 tuổi (tính đến 31/5/2020), có thời gian công tác tối thiểu 12 tháng kể từ khi có hợp đồng lao động đầu tiên tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển;
- Sinh viên mới tốt nghiệp đại học với kết quả học tập đạt loại xuất sắc tại Ru-ma-ni hoặc đạt loại giỏi tại Việt Nam trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển, chưa có quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, có cam kết sau khi hoàn thành khóa học sẽ về nước làm việc theo yêu cầu của Nhà nước.
Xem chi tiết tại Phụ lục 2 và Phụ lục 5
Học bổng tiến sĩ - Người có trình độ thạc sĩ và có điểm trung bình chung học tập bậc thạc sĩ đạt từ 7,0 trở lên (theo theo điểm 10 hoặc tương đương) đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục đại học (biên chế hoặc hợp đồng loại dài hạn 12 tháng trở lên có đóng bảo hiểm xã hội), không quá 40 tuổi (tính đến 31/5/2020), có thời gian công tác tối thiểu 12 tháng kể từ khi có hợp đồng lao động đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển;
- Người mới tốt nghiệp thạc sĩ với kết quả học tập đạt loại xuất sắc tại Ru-ma-ni hoặc đạt có điểm trung bình chung học tập đạt từ 8,0 trở lên tại Việt Nam (theo thang điểm 10 hoặc tương đương) trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển, không quá 35 tuổi (tính đến 31/5/2020), chưa có quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, có cam kết sau khi hoàn thành khóa học sẽ về nước làm việc theo yêu cầu của Nhà nước.
Xem chi tiết tại Phụ lục 3 và Phụ lục 5
Học bổng thực tập Người có trình độ đại học trở lên đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục đại học (biên chế hoặc hợp đồng 12 tháng trở lên có đóng bảo hiểm xã hội), có thời gian công tác tối thiểu 24 tháng kể từ khi có hợp đồng lao động đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học, sau đại học tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển, không quá 45 tuổi (tính đến 31/5/2020). Xem chi tiết tại Phụ lục 4 và Phụ lục 5
3. Quy trình nộp hồ sơ đăng ký sơ tuyển
3.1. Nộp hồ sơ trực tuyến (online)tại website của Cục Hợp tác quốc tếhttp://tuyensinh.vied.vn/ 
Ứng viên phải quét (scan) lưu lại toàn bộ hồ sơ sang các files định dạng PDF (mỗi loại tài liệu quét thành 01 file riêng dung lượng không quá 1 MB) để  đăng ký trực tuyến. Thời hạn đăng ký online trên website http://tuyensinh.vied.vn.

3.2. Nộp hồ sơ giấy
Ứng viên chuyển 03 bộ hồ sơ giấy (01 bộ bằng tiếng Việt và 02 bộ bằng tiếng Anh) đăng ký dự tuyển bằng thư chuyển phát nhanh bảo đảm tới Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin chi tiết theo mẫu quy định đối với hồ sơ dự tuyển học bổng diện Hiệp định đi Ru-ma-ni năm 2020.
Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ quy định ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển sinh (bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh). Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật và hủy kết quả tuyển chọn liên quan. Bộ Giáo dục và Đào tạo không trả lại hồ sơ và lệ phí dự tuyển trong bất kỳ trường hợp nào.
(Xem thêm thông tin, các mẫu văn bản liên quan tại websites: www.moet.gov.vnwww.icd.edu.vn; liên hệ hỗ trợ kỹ thuật khi đăng ký dự tuyển theo địa chỉ: tuyensinh@vied.vn).

4. Thời hạn nhận hồ sơ 
Hồ sơ phải được chuyển đến Cục Hợp tác quốc tế hạn cuối cùng  ngày 15/4/2020 (tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Hợp tác quốc tế và thời gian hoàn thành đăng ký online).

5. Lệ phí dự tuyển
Lê phí dự tuyển 200.000đ/người nộp trước ngày 15/4/2020 theo hình thức chuyển khoản đến địa chỉ:
Tên đơn vị: Cục Hợp tác quốc tế
Số tài khoản: 0021002145014
Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Hà Nội.
Lưu ý: Khi chuyển tiền vào tài khoản của Cục Hợp tác quốc tế đề nghị ghi rõ họ và tên ứng viên, trình độ đăng ký dự tuyển (ĐH, ThS, TS, TTS) nộp lệ phí dự tuyển học bổng đi Ru-ma-ni theo thông báo tuyển sinh số 05/TB-HTQT ngày 12/3/2020. 

6. Quy trình xét tuyển
- Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ xem xét ứng viên dự tuyển có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định và căn cứ các tiêu chí tuyển chọn sẽ sơ tuyển ứng viên để đề cử với phía Ru-ma-ni. 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi danh sách các ứng viên được sơ tuyển để đề cử cho phía Ru-ma-ni và thông báo kết quả sơ tuyển đến ứng viên qua email trong tháng 5/2020.
- Các ứng viên được cơ sở đào tạo phía Ru-ma-ni tiếp nhận và Chính phủ Ru-ma-ni cấp visa đi học sẽ được hướng dẫn làm thủ tục cử đi học trong tháng 9 hoặc tháng 10/2020.

Ưu tiên xem xét ứng viên trong các trường hợp sau:
- Ứng viên cần đào tạo để bổ sung nguồn nhân lực theo nhu cầu sử dụng do các Bộ/Ngành và các địa phương đề nghị (có văn bản đề cử dự tuyển và Hợp đồng cam kết tuyển dụng về công tác sau khi hoàn thành khóa học đối với ứng viên chưa có cơ quan công tác);
- Ứng viên đoạt các giải thưởng quốc tế, quốc gia và các ứng viên khác thuộc diện ưu tiên theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành;
- Ứng viên dự tuyển học bổng thạc sĩ/tiến sĩ có văn bản của cơ sở đào tạo đã tốt nghiệp đề cử học chuyển tiếp sinh và có văn bản tiếp nhận học thạc sĩ/tiến sĩ/thực tập của cơ sở đào tạo tại Ru-ma-ni;
- Ứng viên có nhiều thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, thành tích nghiên cứu khoa học (thể hiện qua các bài báo đăng trên tạp chí khoa học hoặc báo cáo tại hội nghị khoa học cấp trường trở lên và được đăng trong kỷ yếu hội nghị hoặc tham gia đề tài nghiên cứu cấp Bộ trở lên và đề tài đó đã được nghiệm thu hoặc ứng dụng).

Những trường hợp được phía Ru-ma-ni tiếp nhận không thuộc chương trình học bổng này, hoặc thuộc chương trình học bổng này nhưng không đáp ứng đầy đủ quy định tuyển chọn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không dự tuyển qua Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thông báo tuyển sinh đã được ban hành sẽ không được cấp bù chế độ học bổng của Chính phủ Việt Nam.
Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên có đủ điều kiện cần thiết được tham gia dự tuyển đúng thời hạn quy định./.
 
Thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan theo diện Hiệp định năm 2020
 
 
Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ Thỏa thuận giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Ba Lan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan diện Hiệp định năm 2020 như sau:
1. Thông tin chung về chương trình học bổng
1.1. Số lượng học bổng và chế độ học bổng
- Số lượng học bổng: 20 suất cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Ba Lan theo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 
- Chế độ học bổng: Chính phủ Ba Lan miễn học phí và phí nghiên cứu, bố trí chỗ ở phải trả tiền ở ký túc xá theo quy định của Chính phủ Ba Lan. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định tại Ba Lan.

1.2. Thời gian đào tạo và ngành học 
- Chương trình đại học: từ 03 đến 04 năm học
- Chương trình thạc sĩ: 02 năm học 
- Chương trình tiến sĩ: từ 03 đến 04 năm
(Chưa bao gồm 01 năm học dự bị tiếng Ba Lan)
Phía Ba Lan không tiếp nhận đào tạo các ngành liên quan đến Y, Dược, Nghệ thuật.

1.3. Ngôn ngữ học tập và yêu cầu về khóa học chuyên ngành
- Ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập và nghiên cứu là tiếng Ba Lan. Ứng viên chưa từng học đại học hoặc sau đại học tại Ba Lan sẽ được bố trí học 01 năm dự bị tiếng Ba Lan trước khi vào học chuyên ngành. Sau đó ứng viên phải đạt kỳ thi sát hạch tiếng Ba Lan.
- Đối với khóa học chuyên ngành, ứng viên phải đạt kết quả kỳ thi đầu vào (tùy thuộc yêu cầu cụ thể của cơ sở đào tạo và chương trình học) mới được chính thức tiếp nhận vào học chuyên ngành. Nếu không đạt yêu cầu trong các kỳ thi này, ứng viên sẽ phải về nước và bồi hoàn toàn bộ kinh phí đào tạo cho nhà nước hoặc chuyển sang học theo diện tự túc kinh phí.

2.  Đối tượng, điều kiện và hồ sơ dự sơ tuyển
2.1. Điều kiện chung
Ứng viên dự tuyển cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung sau đây:
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật; 
- Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài, không mang thai (đối với nữ);
- Chưa đăng ký dự tuyển chương trình học bổng nào để đi học ở nước ngoài trong năm 2020;
- Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo yêu cầu của Nhà nước. Những người không hoàn thành chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về nước, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được cấp học bổng phải đền bù kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành;
- Ngành học đăng ký dự tuyển phải phù hợp với khối ngành đang học đại học tại Việt Nam hoặc ngành đã đạt giải thưởng quốc tế, khu vực, quốc gia (đối với ứng viên học bổng đại học), phù hợp với ngành đã học đại học/thạc sĩ, công việc đang làm (đối với ứng viên học bổng thạc sĩ/tiến sĩ); 
- Chỉ được đăng ký 01 ngành học và không được tự ý thay đổi ngành học, cơ sở đào tạo sau khi đã đăng ký dự tuyển, trúng tuyển đi học;
- Chỉ được đăng ký dự tuyển trình độ đào tạo cao hơn trình độ đã có văn bằng;
- Không xét tuyển ứng viên thuộc các trường hợp sau:
+ Đã từng được cơ quan Nhà nước cử đi học ở nước ngoài nhưng không hoàn thành khóa học;
+ Đang làm việc tại cơ quan trong nước nhưng không có văn bản của cơ quan công tác cho phép dự tuyển;
+ Đã được các cơ quan, địa phương trong nước hoặc nước ngoài cấp học bổng đại học/sau đại học ở nước ngoài, hiện có các ràng buộc về nghĩa vụ, trách nhiệm chưa được phép đi học tiếp ở nước ngoài;
+ Ứng viên đã được tuyển chọn đi học nước ngoài diện học bổng Hiệp định nhưng không đi học vì lý do cá nhân, trong thời gian 02 năm kể từ ngày nộp đơn xin rút không đi học sẽ không được đăng ký dự tuyển theo chương trình học bổng này.

2.2.  Đối tượng và điều kiện cụ thể

Học bổng dự tuyển
 
Đối tượng và điều kiện cụ thể
Hồ sơ dự sơ tuyển bằng tiếng Việt và tiếng Ba Lan
 
Học bổng đại học
- Sinh viên đại học năm thứ nhất của các đại học, học viện, trường đại học Việt Nam (hệ chính quy tập trung) có kết quả 03 năm học THPT, điểm xét tốt nghiệp THPT và học kỳ I năm thứ nhất đại học đạt từ 7,0 trở lên (theo thang điểm 10 hoặc tương đương); 
- Học sinh đang học lớp 12 đã đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế, quốc gia thuộc đối tượng được tuyển thẳng vào đại học theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành, có kết quả học tập ở bậc THPT đạt từ 7,0 trở lên.
 
Xem chi tiết tại Phụ lục 1 và Phụ lục 4
 
 
Học bổng thạc sĩ
- Người có trình độ đại học đạt loại khá trở lên, đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục đại học (biên chế hoặc hợp đồng từ 12 tháng trở lên có đóng bảo hiểm xã hội), không quá 35 tuổi (tính đến 31/5/2020), có thời gian công tác tối thiểu 12 tháng kể từ khi có hợp đồng lao động đầu tiên tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển;
- Sinh viên mới tốt nghiệp đại học với kết quả học tập đạt loại giỏi trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển, chưa có quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, có cam kết sau khi hoàn thành khóa học sẽ về nước làm việc theo yêu cầu của Nhà nước.
 
 
Xem chi tiết tại Phụ lục 2 và Phụ lục 4
 
 
Học bổng tiến sĩ
- Người có trình độ đại học đạt loại khá trở lên và điểm trung bình chung học tập bậc thạc sĩ đạt từ 7,0 trở lên (theo thang điểm 10 hoặc tương đương) đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục đại học (biên chế hoặc hợp đồng loại dài hạn 12 tháng trở lên có đóng bảo hiểm xã hội), không quá 40 tuổi (tính đến 31/5/2020), có thời gian công tác tối thiểu 12 tháng kể từ khi có hợp đồng lao động đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển;
- Người có trình độ đại học đạt loại khá trở lên và mới tốt nghiệp thạc sĩ tại Việt Nam có điểm trung bình chung học tập đạt từ 8,0 trở lên (theo thang điểm 10 hoặc tương đương) hoặc đạt kết quả học tập loại giỏi tại nước ngoài trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển, không quá 35 tuổi (tính đến 31/5/2020), chưa có quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, có cam kết sau khi hoàn thành khóa học sẽ về nước làm việc theo yêu cầu của Nhà nước.
 
 
Xem chi tiết tại Phụ lục 3 và Phụ lục 4
 
3. Quy trình nộp hồ sơ đăng ký sơ tuyển
3.1. Nộp hồ sơ trực tuyến (online)tạihttp://tuyensinh.vied.vn/ 
Ứng viên phải quét (scan) lưu lại toàn bộ hồ sơ sang các files định dạng PDF (mỗi loại tài liệu quét thành 01 file riêng dung lượng không quá 1 MB) để đăng ký trực tuyến. Thời hạn đăng ký online trên website http://tuyensinh.vied.vn đến hết ngày 10/4/2020. 
Sau vòng sơ tuyển, ứng viên phải tự đăng ký trên hệ thống điện tử của Cục trao đổi học thuật quốc gia Ba Lan (NAWA). Đường link để đăng ký và hướng dẫn đăng ký vào hệ thống dành cho các ứng viên Việt Nam sẽ được NAWA gửi tới các ứng viên sau khi xem xét hồ sơ giấy.

3.2. Nộp hồ sơ bản giấy
Ứng viên chuyển 01 bộ hồ sơ giấy chính thức bằng tiếng Việt và 02 bộ hồ sơ giấy bằng tiếng Ba Lan hoặc tiếng Anh bằng thư chuyển phát nhanh bảo đảm tới Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin chi tiết theo phụ lục quy định đối với hồ sơ dự tuyển học bổng diện Hiệp định đi Ba Lan năm 2020. 
Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ quy định ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển sinh (bao gồm cả hồ sơ online, hồ sơ giấy bằng tiếng Việt và hồ sơ giấy bằng tiếng Ba Lan hoặc tiếng Anh). Hồ sơ nộp muộn sẽ chỉ được xem xét xử lý nếu vẫn còn chỉ tiêu học bổng sau khi đã xét tuyển hồ sơ ứng viên nộp đúng hạn và phía Ba Lan thống nhất việc thực hiện xét tuyển bổ sung. Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo pháp luật. Cục Hợp tác quốc tế không trả lại hồ sơ và lệ phí dự tuyển trong bất kỳ trường hợp nào.
(Xem thêm thông tin, các mẫu văn bản liên quan tại websites: www.moet.gov.vnwww.icd.edu.vnwww.nawa.gov.pl, liên hệ hỗ trợ kỹ thuật khi đăng ký dự tuyển theo địa chỉ tuyensinh@vied.vn).

4. Thời hạn nhận hồ sơ: Hồ sơ phải được chuyển đến Cục Hợp tác quốc tế hạn cuối cùng ngày 10/4/2020 (tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Hợp tác quốc tế và thời gian hoàn thành đăng ký online).
5. Lệ phí dự tuyển: 200.000đ/người nộp hạn cuối cùng ngày 10/4/2020 theo hình thức chuyển khoản đến địa chỉ:
Tên đơn vị: Cục Hợp tác quốc tế
Số tài khoản: 0021002145014
Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Hà Nội.
Lưu ý: Khi chuyển tiền vào tài khoản của Cục Hợp tác quốc tế đề nghị ghi rõ họ và tên ứng viên, trình độ đăng ký dự tuyển (ĐH, ThS, TS) nộp lệ phí dự tuyển học bổng đi Ba Lan theo thông báo tuyển sinh số 02 /TB-HTQT ngày  26/02/2020.  

6. Quy trình xét tuyển
Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ xem xét ứng viên dự tuyển có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định và căn cứ các tiêu chí tuyển chọn sẽ sơ tuyển ứng viên để đề cử với phía Ba Lan. 
Ưu tiên xem xét ứng viên trong các trường hợp sau:
- Ứng viên cần đào tạo để bổ sung nguồn nhân lực theo nhu cầu sử dụng do các Bộ/Ngành và các địa phương đề nghị (có văn bản đề cử dự tuyển và Hợp đồng cam kết tuyển dụng về công tác sau khi hoàn thành khóa học đối với ứng viên chưa có cơ quan công tác);
- Ứng viên có nhiều thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, thành tích nghiên cứu khoa học (thể hiện qua các bài báo đăng trên tạp chí khoa học hoặc báo cáo tại hội nghị khoa học cấp trường trở lên và được đăng trong kỷ yếu hội nghị hoặc tham gia đề tài nghiên cứu cấp Bộ trở lên và đề tài đó đã được nghiệm thu hoặc áp dụng); 
- Ứng viên đoạt các giải thưởng quốc tế, khu vực và quốc gia. 
Ứng viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cử được Chính phủ Ba Lan duyệt cấp học bổng mới thuộc diện trúng tuyển và sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Hợp tác quốc tế) thông báo, hướng dẫn và giải quyết thủ tục liên quan tiếp theo để đi học tại Ba Lan trong tháng 10/2020. Những trường hợp được phía Ba Lan tiếp nhận không thuộc chương trình này, hoặc thuộc chương trình này nhưng không đáp ứng đầy đủ quy định tuyển chọn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không dự tuyển qua Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thông báo tuyển sinh đã được ban hành sẽ không được cấp bù chế độ học bổng của Chính phủ Việt Nam.

Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên có đủ điều kiện cần thiết được tham gia dự tuyển đúng thời hạn quy định./.
 
 
Thông báo chương trình học bổng thạc sĩ
 tại Thái Lan năm 2020
 
 
Đại sứ quán Hoàng gia Thái Lan tại Việt Nam thông qua Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc Cơ quan Hợp tác quốc tế Thái Lan (TICA) phối hợp cùng với các trường đại học, viện nghiên cứu thông qua chương trình học bổng bậc thạc sĩ năm 2020 trong Chương trình Sau đại học quốc tế Thái Lan (TIPP).
Học bổng TIPP nằm trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác phát triển quốc tế của Thái Lan với mục đích tạo điều kiện cho Thái Lan và các nước đối tác trao đổi kinh nghiệm cũng như thực tiễn, đóng góp vào sự phát triển bền vững của tất cả các nước.Chương trình dành học bổng để học sau đại học về 5 lĩnh vực then chốt gồm Học thuyết kinh tế vừa đủ (SEP), Biến đổi khí hậu, An toàn thực phẩm, Y tế công cộng và Các mục tiêu phát triển bền vững.
Năm 2020, TIPP dành cho Việt Nam 05 suất học bổng đào tạo thạc sĩ trong các lĩnh vực nêu trên. Ứng viên đăng ký dự tuyển học bổng thông qua Đại sứ quán Hoàng gia Thái Lan tại Hà Nội.
Thông tin chi tiết về chương trình xem tại file đính kèm theo thông báo hoặc truy cập www.tica.thaigov.net hoặc email: tipp@mfa.mail.go.th.
 
 
Thông báo chương trình học bổng
 đào tạo tài năng cấp cao trong lĩnh vực tài nguyên nước năm 2020 tại Trung Quốc
 
 
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam thông qua Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo chương trình học bổng đào tạo tài năng cấp cao trong lĩnh vực tài nguyên nước “Hợp tác Mê Công – Lan Thương” năm 2020 do Trung tâm Hợp tác tài nguyên nước Mê Công – Lan Thương và Trường Đại học Hà Hải – Trung Quốc phối hợp tổ chức. Thông tin chi tiết về chương trình học bổng như sau:
1. Bậc học và thời gian đào tạo: Chương trình cấp 03 chỉ tiêu đào tạo bậc thạc sĩ với thời gian đào tạo là 03 năm.
2. Chuyên ngành đào tạo: 
- Thuỷ văn và Tài nguyên nước;
- Kỹ thuật nông nghiệp;
- Thuỷ lực và Động lực học sông;
- Kỹ thuật cấu trúc thuỷ lực;
- Bảo tồn nước và Kỹ thuật thuỷ điện;
- Kỹ thuật bến cảng, ven biển và ngoài khơi;
- Kỹ thuật dân dụng;
- Khoa học và kỹ thuật môi trường;
- Khoa học và kỹ thuật tái định cư;
- Quản trị công.

3. Điều kiện dự tuyển: ứng viên phải tốt nghiệp đại học liên quan đến các chuyên ngành nêu trên, tuổi dưới 35 (sinh sau ngày 01/9/1985), có đủ sức khoẻ để theo học, ứng viên có chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL sẽ được ưu tiên dự tuyển (Bằng đại học chuyên ngành tiếng Anh hoặc tiếng Pháp sẽ không được chấp nhận để thay thế chứng chỉ tiếng Anh).
4. Hồ sơ dự tuyển: ứng viên nộp 01 bộ hồ sơ tiếng Anh hoặc tiếng Trung, bao gồm:
1. Copy hộ chiếu còn thời hạn tối thiểu đến 30/8/2021;
2. Bằng hoặc chứng nhận tốt nghiệp đại học;
3. Bảng điểm đại học;
4. Bản tự giới thiệu dài từ 400-800 từ giới thiệu mục đích tham gia chương trình, kinh nghiệm cá  nhân, trình độ và kế hoạch nghiên cứu;
5. Thư giới thiệu của  người đứng đầu cơ quan ứng viên đang công tác hoặc viện nghiên cứu.
6. Giấy khám sức khoẻ (file đính kèm theo thông báo);
7. Chứng chỉ tiếng Anh;
8. Chứng minh tài chính (Giấy chứng nhận tiền gửi của gia đình, Giấy chứng nhận tài sản, hoặc Giấy chứng nhận thu nhập của cha mẹ / người giám hộ).

5. Cách thức dự tuyển
- Ứng viên hoàn thiện đơn xin học bổng Chính phủ Trung Quốc trực tuyến tại địa chỉ http://studyinchina.csc.edu.cn (Agency number: 10294, type: B).
- Hoàn thiện đơn xin học bổng của Trường Đại học Hà Hải trực tuyến tại địa chỉ http://admission.hhu.edu.cn 
- Nếu cần video hướng dẫn có thể liên hệ lm@lmwater.org.cn 
- Nộp phí đăng ký 200 Nhân dân tệ.
- Sau khi nộp hồ sơ trực tuyến, ứng viên cần gửi mã số ứng viên đồng thời về hai địa chỉ liyan26@hhu.edu.cn và lm@lmwater.org.cn
- Phỏng vấn ứng viên.
Thời gian nộp hồ sơ trước ngày 30/4/2020

6. Chế độ học bổng
Ứng viên trúng tuyển sẽ được miễn học phí, phí ký túc xá, bảo hiểm y tế tổng hợp và hàng tháng sẽ nhận được 3000 Nhân dân tệ tiền sinh hoạt phí (Chế độ học bổng này không bao gồm tiền vé máy bay đi lại).

5. Thông tin liên hệ:
Viện Quốc tế, Trường Đại học Hà Hải
Địa chỉ: No.1. Xicang Road, Nanjing, Jiangsu Province, China
Zipcode: 210098
Tel: +86 25 83787955
Fax: +86 25 83787981
Email: liyan26@hhu.edu.vn 
Website: http://ie.hhu.edu.cn

Lancang – Mekong Water Resources Cooperation Center
Add: No.3, South Yuyuantan Road, Haidian District, Bejing, China
Zip code: 100038
Tel: +86 10 68781037
Fax: +86 10 63377051
Email: lm@lmwater.org.cn
 
 
Thông báo chương trình học bổng của Chính phủ Indonesia
 
 
Đại sứ quán nước Cộng hoà Indonesia tại Việt Nam thông qua Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Chính phủ Indonesia trao tặng học bổng Kemitraan Negara Berkembang (Học bổng cho các quốc gia đang phát triển -KNB) cho 105 sinh viên đến từ các quốc gia đang phát triển để theo học chương trình thạc sĩ và 05 sinh viên theo chương trình đại học tại một trong 19 trường đại học tại Indonesia.
1. Điều kiện dự tuyển:
- Dưới 35 tuổi.
- Người đăng ký dự tuyển bậc thạc sĩ phải có bằng cử nhân (người có bằng thạc sĩ không đủ điều kiện để đăng ký cho cả chương trình thạc sĩ và cử nhân).
- Có chứng chỉ TOEFL (IBT)/IELTS/Chứng chỉ Thông thạo Anh ngữ đạt 8.0/6.0 hoặc tương đương.
- Phải hoàn thành mẫu đơn trực tuyến tại:
https://kbnscholarship.kemdikbud.go.id

2. Chế độ học bổng
1. Vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông và chi phí di chuyển đến trường đại học mà ứng viên đăng ký.
2. Bảo hiểm y tế cùng phí bảo hiểm tối đa 200.000 IDR/tháng (trong trường hợp chi phí dịch vụ y tế vượt quá bảo hiểm y tế, ứng viên sẽ phải tự chi trả phần chênh lệch).
3. Trợ cấp cư trú trị giá 1.500.000 IDR (105USD) trong thời gian tại Indonesia.
4. Trợ cấp sinh hoạt 2.750.000 IDR/tháng (193 USD) trong suốt khoá học tiếng Indonesia và chương trình dự bị.
5. Trợ cấp hàng tháng.
Các chi phí ngoài các mục đã được đề cập được coi là chi phí cá nhân và sẽ tự chi trả bởi các sinh viên.

3. Quá trình xử lý
- Thời hạn nộp hồ sơ giấy cho Đại sứ quán: 15/4/2020.
- Thời hạn nộp đơn trực tuyến: 20/4/2020.
- Thông báo kết quả tuyển chọn: Tuần đầu tháng 6/2020.
- Xác nhận tham gia chương trình: 6/7/2020.
- Lên đường đi học: 05/8/2020

Lưu ý khi tham gia dự tuyển:
1. Sau khi được nhận, các ứng viên không được phép thay đổi lựa chọn trường đại học hay chương trình học.
2. Thư giới thiệu từ Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam là điều bắt buộc. Thư này có hiệu lực dựa trên xác minh lý lịch cần thiết và/hoặc kiểm tra an ninh do Đại sứ quán thực hiện.
3. Các trường đại học có thể tiến hành phỏng vấn trực tuyến với các ứng viên tiềm năng.
Thông tin chi tiết về chương trình học bổng, ứng viên có thể tham khảo tại file đính kèm theo thông báo hoặc liên hệ:

Ms. Lê Anh Thư
Đại sứ quán nước Cộng hoà Indonesia
50 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm – Hà Nội.
Điện thoại: (84-4)38253353/số máy lẻ 212
Fax: (84-4) 38259274
Di động: 0934568906
Email: kbri.hanoi.pensosbud@gmail.com / anhthulezzz@gmail.com  
 
 
Thông báo Chương trình học bổng của bang Hessen, CHLB Đức
 
 
Thực hiện nội dung trao đổi đã được thống nhất giữa Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (CHLB Đức) Angela Dorn tại buổi làm việc giữa hai Bộ trưởng tháng 2 năm 2020 vừa qua, bang Hessen sẽ cấp một số suất học bổng cho nghiên cứu viên và ứng viên đào tạo tiến sỹ của Việt Nam để nghiên cứu về vi rút tại một số cơ sở giáo dục đại học của Bang. Chương trình học bổng này sẽ mở ra một hoạt động hợp tác quan trọng mới giữa Việt Nam và CHLB Đức (bang Hessen) về nghiên cứu vi rút, trong đó có vi rút corona chủng mới, từ đó phát triển vắc xin phòng ngừa vi rút này.
Thông tin về chương trình học bổng cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu học bổng:
a) Học bổng cho nghiên cứu viên: 03 suất
b) Học bổng đào tạo tiến sỹ: 05 suất

2. Chế độ học bổng:
a) Đối với nghiên cứu viên: học bổng hơn 2000 Euro/tháng cho thời gian tối đa 3 tháng; bảo hiểm y tế, chỗ ở (nhà khách của cơ sở đào tạo), vé máy bay khứ hồi Hà Nội-Frankfurt-Hà Nội.
b) Đối với đào tạo tiến sỹ: học bổng hơn 1.200 Euro/tháng cho thời gian tối đa 3 năm; bảo hiểm y tế, vé máy khứ hồi Hà Nội-Frankfurt-Hà Nội.

3. Đối tượng dự tuyển: nghiên cứu viên và ứng viên đào tạo tiến sỹ có chuyên môn và kế hoạch nghiên cứu về vi rút đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học, các cơ quan  nghiên cứu về vi rút và các cơ sở y tế.
4. Yêu cầu về hồ sơ dự tuyển:
a) Đối với nghiên cứu viên, hồ sơ dự tuyển gồm: 
- Sơ yếu lý lịch (Curriculum Vitae - CV);
- Danh mục công trình nghiên cứu khoa học (List of scientific publications)
- Chứng nhận trình độ tiếng Anh đạt IELTS 6.0 hoặc tương đương trở lên; hoặc tiếng Đức đạt C1 trở lên (Proof of knowledge of English or German);
- Chứng nhận đã tiêm phòng viêm gan B (Proof of Hepatitis B vaccination)
b) Đối với đào tạo tiến sỹ, hồ sơ dự tuyển gồm: 
- Sơ yếu lý lịch (Curriculum Vitae - CV);
- Bản sao bằng thạc sỹ (Copy of Master's Degree);
- Chủ đề/đề cương nghiên cứu (Subject of the research work);
- Chứng nhận trình độ tiếng Anh đạt IELTS 6.0 hoặc tương đương trở lên; hoặc tiếng Đức đạt C1 trở lên (Proof of knowledge of English or German);
- Chứng nhận đã tiêm phòng viêm gan B (Proof of Hepatitis B vaccination)
Lưu ý: tất cả tài liệu trong hồ sơ dự tuyển nêu trên cần làm bằng tiếng Anh hoặc kèm theo bản dịch tiếng Anh có công chứng (nếu tài liệu gốc là tiếng Việt).

5. Thông tin về các cơ sở giáo dục tiếp nhận đào tạo/nghiên cứu trong tài liệu đính kèm. Để biết thêm thông tin chi tiết về các chương trình đào tạo/nghiên cứu, ứng viên vui lòng liên hệ: 
TS. Kambiz Ghawami
World University Service
Email: ghawami@wusgermany.de 
hoặc: 
TS. Bui Cong Tho
Trưởng Đại diện
Văn phòng Hessen Việt Nam
Email: thokhuyenhoc@yahoo.com.vn.
DĐ: 0903.234747

6. Ứng viên có nhu cầu dự tuyển học bổng cần gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ theo yêu cầu kèm theo công văn giới thiệu của cơ quan đến địa chỉ sau trước ngày 15/4/2020:
Văn phòng Hessen Việt Nam
34D, Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội
ĐT: 024.62734120.
 
Thông báo chương trình học bổng
 Lãnh đạo trẻ ASEAN-Trung Quốc năm 2020
 
Chương trình học bổng Lãnh đạo trẻ ASEAN-Trung Quốc (ASEAN-CHINA Young Leaders Scholarship Program-ACYLS) là một sáng kiến nhằm đáp lại lời kêu gọi của các nhà lãnh đạo các quốc gia thành viên ASEAN và Trung Quốc trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác giáo dục thông qua kết nối, trao đổi học thuật giữa các quốc gia thành viên ASEAN và Trung Quốc. Chương trình cũng hướng tới  thúc đẩy giao lưu văn hóa xã hội để xây dựng một cộng đồng ASEAN-Trung Quốc gần gũi hơn với một tương lai chung. 
Chương trình đào tạo thực hiện tại các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Trung Quốc bao gồm:
- Đào tạo sau đại học (thạc sĩ hoặc tiến sĩ);
- Đào tạo, nghiên cứu ngắn hạn. 
Ngôn ngữ sử dụng trong các chương trình đào tạo là tiếng Anh.

Học bổng toàn phần bao gồm: học phí và các phí học tập khác, chỗ ở, vé máy bay quốc tế khứ hồi, bảo hiểm y tế và sinh hoạt phí.
Ứng viên dự tuyển cần đáp ứng các điều kiện sau:
- Là công dân của một trong các quốc gia thành  viên ASEAN, trong đó có Việt Nam;
- Trình độ tiếng Anh đạt chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc TOEFL 80 trở lên;
- Có sức khỏe tốt;
- Dưới 45 tuổi;
- Có bằng đại học nếu dự tuyển học bổng học thạc sĩ; có bằng thạc sĩ nếu dự tuyển học bổng tiến sĩ; có ít nhất bằng đại học nếu dự tuyển các chương trình đào tạo, nghiên cứu ngắn  hạn;
- Có ít nhất 1 năm làm việc tại cơ quan nhà nước, cơ sở giáo dục công lập và dân lập, các tổ chức nghiên cứu, phân tích và vận động chính sách (think-tank); trong đó ưu tiên người có những kinh nghiệm làm việc sau:
+ Làm việc có liên quan đến hợp tác quốc tế, đặc biệt là các hợp tác ASEAN và ASEAN-Trung Quốc;
+ Đã từng làm việc hoặc học tập tại Trung Quốc;
+ Làm việc chuyên môn liên quan đến Trung Quốc hoặc ASEAN.
- Chưa từng nhận học bổng của Chính phủ Trung Quốc;
- Đáp ứng các điều kiện khác của cơ sở giáo dục đại học mà ứng viên dự tuyển.

Một số yêu cầu khác đối với ứng viên được nhận học bổng:
- Đáp ứng các yêu cầu về học thuật của cơ sở giáo dục đại học tiếp nhận;
- Tuân thủ luật pháp và các quy định của cơ sở giáo dục đại học tiếp nhận;
- Hoàn thành chương trình đào tạo theo thời gian quy định;
- Nộp báo cáo định kỳ về tiến độ, kết quả học tập nếu được yêu cầu.


Ứng viên dự tuyển đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến tại liên kết
http://www.csc.edu.cn/studyinchina hoặc http://www.campuschina.org bằng cách nhấp vào “Scholarship Application for Students.”.  Một bộ hồ sơ dự tuyển của ứng viên kèm theo công văn giới thiệu của cơ quan do cấp có thẩm quyền ký gửi qua đường bưu điện đến Cục Hợp tác quốc tế  - Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, trước ngày 10/4/2020. 

Trên cơ sở kết quả sơ tuyển hồ sơ của Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng xét tuyển học bổng ACYLS sẽ xét tuyển và thông báo kết quả đến các ứng viên trúng tuyển.

Để biết thêm chi tiết về chương trình học bổng, điều kiện, hồ sơ dự tuyển, cơ sở đào tạo và chuyên ngành đăng ký dự tuyển, vui lòng xem tài liệu hướng dẫn đính kèm. 
Đầu mối liên hệ: Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Email: pthvan@moet.gov.vn.
, . : 60