Đại học Liên thông - Bằng 2 - Vừa học vừa làm

Danh sách phòng thi tuyển sinh liên thông & bằng 2 - đợt thi tháng12/2018

Thứ sáu - 14/12/2018 05:46
Danh sách phòng thi tuyển sinh liên thông & bằng 2 - đợt thi tháng12/2018
Trường Đại học Thương mại thông báo danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh hệ liên thông và văn bằng 2, ngày thi 22&23/12/2018:
Thí sinh xem danh sách phòng thi, SBD tại đây
Thí sinh xem sơ đồ phòng thi tại đây
Từ ngày 17/12/2018 thí sinh đến lấy giấy báo dự thi tại Khoa Tại chức trường Đại học Thương mại. Tất cả những sai sót về Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, chuyên ngành đăng ký dự thi..., thí sinh phải thông báo với Hội đồng tuyển sinh (thông qua khoa Tại chức) trước ngày thi để tiến hành kiểm tra sửa chữa.
Đúng 6h45 ngày 22/12/2018, thí sinh có mặt tại phòng thi để dự thi theo lịch. Khi đến dự thi, thí sinh mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc các giấy tờ có ảnh hợp pháp khác
, . : 60