Đại học Liên thông - Bằng 2 - Vừa học vừa làm

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC - ĐỢT THÁNG 10/2021

Thứ năm - 04/11/2021 23:55
Quyết định quy định điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hình thức vừa làm vừa học - Đợt tháng 10/2021

Nguồn tin: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

, . : 60