Đại học Chính quy

Quyết định chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tiếng Pháp áp dụng cho sinh viên đại học hệ chính quy từ khoa 2016 (khóa 52)

Thứ hai - 14/11/2016 12:00
Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 979/QĐ-ĐHTM ngày 15/11/2016 của Hiệu trường trường Đại học Thương mại về việc chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tiếng Pháp áp dụng cho sinh viên đại học hệ chính quy từ khóa 2016 (khóa 52).
Theo đó, sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp khi kết quả kiểm tra tiếng Anh đạt trình độ bậc 3 đối với hệ không chuyên và bậc 5 đối với ngành Ngôn ngữ Anh hoặc có một trong các chứng chỉ quốc tế Tiếng Anh theo quy định còn hiệu lực (tính đến ngày xét tốt nghiệp) với kết quả tương đương hoặc cao hơn so với chuẩn đầu ra. 
Sinh viên chuyên ngành tiếng Pháp thương mại có chứng chỉ quốc tế TCF 330 sẽ được miễn các học phần tiếng Pháp 1.1,1.2, 1.3, 1.4 và xét công nhận chuẩn đầu ra. 
Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm. 
 
 

Xem chi tiết
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tmu.edu.vn/ là vi phạm bản quyền
, . : 60