Chương trình đào tạo hệ vừa học vừa làm, liên thông, bằng 2

Quyết định ban hành về chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học

Thứ bảy - 05/01/2019 03:35
Nhà trường ban hành Quyết định số 01/QĐ-ĐHTM ngày 02/1/2019 về việc ban hành chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học.
Thông tin chi tiết xem tại đây
, . : 60