Chương trình đào tạo hệ vừa học vừa làm, liên thông, bằng 2

Chương trình đào tạo hệ vừa làm vừa học các chuyên ngành trình độ đại học

Thứ tư - 24/01/2018 05:01
Quyết định 877/QĐ-ĐHTM ngày 14/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành chương trình đào tạo vừa làm vừa học các chuyên ngành trình độ đại học.
Thông tin chi tiết xem tại đây
, . : 60