Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo Tiến sĩ của Trường Đại học Thương mại

Thứ sáu - 24/02/2017 02:42
Nhà trường đã có Quyết định 808/QĐ-ĐHTM ngày 23/11/2017 về việc điều chỉnh chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành trình độ tiến sĩ theo hệ thống tín chỉ.
Thông tin chi tiết xem tại đây. 
, . : 60