Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo Thạc sĩ của Trường Đại học Thương mại

Thứ sáu - 24/02/2017 02:43
Nhà trường đã có Quyết định 723/QĐ-ĐHTM ngày 19/10/2017 về việc điều chỉnh chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ Thạc sĩ theo hệ thống tín chỉ.
Thông tin chi tiết xem tại đây
, . : 60