Chương trình đào tạo

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC NĂM 2019

Chủ nhật - 14/11/2021 23:51
BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC NĂM 2019
Bản mô tả chương trình dạy học ngành quản trị nhân lực năm 2019 được xây dựng theo hướng dẫn chung của Trường và trên cơ sở chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo ngành quản trị nhân lực được Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại ban hành theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM ngày 25 tháng 12 năm 2019.
Xem chi tiết tại đây
, . : 60