Các tổ chức - đoàn thể Nhà trường

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ XXIV (2015-2020)

Thứ ba - 03/04/2018 23:55
14h ngày 02/4/2018, tại Hội trường H3 Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ XXIV (2015-2020).
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ XXIV (2015-2020)
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ XXIV (2015-2020)
Dự Hội nghị có Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng, Bí thư các Chi bộ, các đồng chí Đảng viên là Trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các đồng chí Đảng viên là Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường.

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Trường Đỗ Minh Thành đã báo cáo Sơ kết kết quả thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ XXIV (2015-2020). Về tổng quan, Đảng bộ Trường tiếp tục triển khai thực hiện đi vào chiều sâu cuộc vận động  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng chính phủ thí điểm đổi mới cơ chế quản lý thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm;... Đảng bộ Trường cũng đã đề ra phương hướng và giải pháp thực hiện nhiệm vụ cho chặng đường còn lại của nhiệm kỳ 2015 -2020 là tiếp tục thực hiện việc xây dựng Đảng bộ Trường trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh đào tạo đạt chuẩn đáp ứng nhu cầu xã hội,...
IMG 1619
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Trường Đỗ Minh Thành đã báo cáo tại Hội nghị

Về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Bùi Xuân Nhàn cũng nêu rõ các hướng dẫn của Đảng úy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về học tập chuyên đề năm 2018  :”Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh” tới tất cả các chi bộ, đơn vị và các lớp học trong toàn Trường.
IMG 1627
đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Bùi Xuân Nhàn đọc hướng dẫn chỉ thị 05 của Chính phủ

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, rút ra những hạn chế còn tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong nữa nhiệm kỳ qua và trong năm 2017 về xây dựng Đảng bộ và đề ra những giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ đề ra trong năm nửa nhiệm kỳ còn lại.
IMG 1623
, . : 60