Các tổ chức - đoàn thể Nhà trường

Hội nghị Công chức, Viên chức Trường Đại học Thương mại 2017-2018

Thứ hai - 16/10/2017 04:03
Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Thông tư số 01/2016/TT-BNV, ngày 13/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Nhằm mục đích đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016-2017 và Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức của Trường và các đơn vị; đánh giá các phong trào của công chức, viên chức Nhà trường trong năm học 2016-2017; Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 theo Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, của Nhà trường và tổ chức các phong trào thi đua trong Trường; Thực hiện kế hoạch tổ chức Hội nghị CCVC các cấp của nhà trường, sau khi các đơn vị trong trường hoàn thành việc tổ chức Hội nghị CCVC cấp cơ sở, Ngày 13 tháng 10 năm 2017, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm học 2017-2018. Tham dự Hội nghị có toàn thể công chức viên chức trường và đại biểu mời.
Hội nghị Công chức, Viên chức Trường Đại học Thương mại 2017-2018
Hội nghị Công chức, Viên chức Trường Đại học Thương mại 2017-2018

Tại Hội nghị, GS.TS Đinh Văn Sơn - Hiệu trưởng Nhà trường đã đọc Báo cáo của Ban giám hiệu về tổng hợp tiếp thu ý kiến góp ý Báo cáo tổng kết năm học; thông qua các nội dung giải trình và giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của trường năm học 2017-2018 và giải đáp các kiến nghị của Hội nghị công chức, viên chức các đơn vị cơ sở. Đồng chí Hiệu trưởng đã trả lời đầy đủ, thuyết phục 61 ý kiến thuộc 10 vấn đề được tập hợp từ Hội nghị công chức, viên chức các đơn vị trong toàn trường.

MG 81311
GS.TS Đinh Văn Sơn - Hiệu trưởng Nhà trường trả lời đầy đủ, thuyết phục 61 ý kiến thuộc 10 vấn đề được tập hợp từ Hội nghị công chức, viên chức các đơn vị trong toàn Trường

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Minh Nhàn - Trưởng ban Thanh tra nhân dân Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.
 

MG 81371
Đồng chí Nguyễn Thị Minh Nhàn - Trưởng ban Thanh tra nhân dân Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.
Thông qua Hội nghị, Ban giám hiệu Nhà trường đã tiếp thu và giải đáp ý kiến của cán bộ, viên chức các đơn vị; kịp thời nhận ra những khó khăn, vướng mắc và có những giải pháp phù hợp trong thời gian tới. Hội nghị cũng thông qua Nghị quyết với phương hướng, chỉ tiêu, giải pháp, nội dung công tác trên các lĩnh vực: công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tuyển sinh và quản lý đào tạo; hoạt động khoa học - công nghệ và hợp tác quốc tế; công tác tổ chức, quản lý; công tác xây dựng cơ sở vật chất và quản lý tài chính; công tác đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ CCVC và người học; đồng thời phát động các phong trào thi đua để Nhà trường triển khai thực hiện trong năm học 2017-2018. Với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, chia sẻ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; trường Đại học Thương mại quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm học 2017-2018 và những năm học tiếp theo.
MG 81071
 
MG 8099
 
MG 8100
 
MG 8154
, . : 60