Các tổ chức - đoàn thể Nhà trường

Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Thứ tư - 27/10/2021 23:56
Chiều ngày 27/10/2021, tại phòng họp số 1 nhà I trường Đại học Thương mại đã tổ chức buổi trực tuyến học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng
Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng
Tham dự buổi trực tuyến có PGS.TS Nguyễn Viết Thông – Nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS Bùi Hữu Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS,TS Nguyễn Hoàng – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và cùng toàn thể Đảng viên, giảng viên, viên chức của Trường Đại học Thương mại.
PGS.TS Nguyễn Viết Thông trao đổi tại buổi trực tuyến
Tại buổi trực tuyến, PGS.TS Nguyễn Viết Thông – Nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu nội dung chuyên đề toàn khóa Chỉ thị 05 - CT/TW: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.         
Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: Phần thứ nhất: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Cũng trong Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Viết Thông đã chia sẻ với về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với việc thành lập và phát triển tổ chức Đảng. Đặc biệt, PGS.TS Nguyễn Viết Thông chia sẻ những câu chuyện xúc động về cuộc đời, sự nghiệp, lý tưởng cách mạng cùng tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.
Toàn cảnh buổi trực tuyến
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW nhằm giúp cho toàn thể Đảng viên, giảng viên, viên chức trường Đại học Thương mại được nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu sắc và từ đó thống nhất ý chí, hành động góp phần vào sự nghiệp phát triển của Nhà trường. PGS.TS Bùi Hữu Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường yêu cầu các Chi bộ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các Khoa, Phòng, Trung tâm cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện 2 nội dung về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là công việc thường xuyên và phải được thực hiện một cách nghiêm túc trong suốt cả nhiệm kỳ; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, để mỗi Đảng viên, giảng viên, viên chức nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng. Trên cơ sở các nội dung đã được tiếp thu tại Hội nghị, đồng chí yêu cầu các Chi bộ vận dụng sáng tạo để xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với đặc điểm Chi bộ mình, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tiếp tục xây dựng và phát triển trường Đại học Thương mại ngày càng phát triển; góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
, . : 60