Các tổ chức - đoàn thể Nhà trường

Đề cương tuyên truyền, kết quả kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu - 27/08/2021 08:19
Sau 9 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, dân chủ và nghiêm túc, kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV đã kết thúc thành công tốt đẹp và hoàn thành nội dung chương trình đề ra.
Đề cương tuyên truyền, kết quả kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV
Toàn văn Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XV do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Quốc hội biên soạn. Chi tiết xem Tại đây.
, . : 60