Văn bản quản lí

Quyết định số:1604/QĐ-ĐHTM ngày 14 tháng 11 năm 2018 về việc ban hành danh sách các định hướng nghiên cứu trọng điểm của Trường Đại học Thương mại giai đoạn 2018 – 2025

Thứ sáu - 16/11/2018 04:39
Nhà Trường đã có quyết định số:1604/QĐ-ĐHTM ngày 14 tháng 11 năm 2018 về việc ban hành danh sách các định hướng nghiên cứu trọng điểm của Trường Đại học Thương mại giai đoạn 2018 – 2025.
Thông báo số 856 tải tại đây: Thông báo số 856
Quyết định số 1604 tải tại đây: Quyết định số 1604

, . : 60