Văn bản quản lí

Quyết định công nhận sáng kiến của cán bộ, giảng viên, người lao động trường ĐH Thương mại từ năm 2017 đến nay

Thứ sáu - 10/12/2021 20:22
Quyết định công nhận sáng kiến của cán bộ, giảng viên, người lao động trường ĐH Thương mại từ năm 2017 đến nay
1. Quyết định công nhận sáng kiến của cán bộ, giảng viên, người lao động Trường Đại học Thương mại năm học 2017-2028/uploads/tmu/news/2021_12/nh-2017-2018.pdf

2. Quyết định công nhận sáng kiến của cán bộ, giảng viên, người lao động Trường Đại học Thương mại năm học 2018-2019/uploads/tmu/news/2021_12/nh-2018-2019_1.pdf

3. Quyết định công nhận sáng kiến của cán bộ, giảng viên, người lao động Trường Đại học Thương mại năm học 2019-2020/uploads/tmu/news/2021_12/nh-2019-2020_1.pdf

4. Quyết định công nhận sáng kiến của cán bộ, giảng viên, người lao động Trường Đại học Thương mại năm học 2020-2021/uploads/tmu/news/2021_12/nh-2020-2021_2.pdf
, . : 60