Văn bản quản lí

QĐ số 1721/QĐ-ĐHTM ngày 11 tháng 11 năm 2021 v/v ban hành Quy định quản lý hoạt động đăng ký, xét duyệt và công nhận sáng kiến trong Trường ĐHTM

Thứ sáu - 12/11/2021 02:10
QĐ số 1721/QĐ-ĐHTM ngày 11 tháng 11 năm 2021 v/v ban hành Quy định quản lý hoạt động đăng ký, xét duyệt và công nhận sáng kiến trong Trường ĐHTM
Nội dung chi tiết Quy định xem tại đây /uploads/tmu/news/2021_11/qd1721.11.11.2021-bh-quydinh-sangkien-dhtm.pdf
, . : 60