Thư mời viết bài Hội Thảo

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế thường niên "Thương mại và Phân phối" lần thứ 3 năm 2022

Thứ hai - 09/08/2021 01:20
Hội thảo khoa học quốc tế thường niên "Thương mại và Phân phối" lần thứ 3 năm 2022 là diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ tri thức từ các nghiên cứu của các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý trong nước và quốc tế về vấn đề thương mại và phân phối trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0.

Ban tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học quốc tế “Thương mại và Phân phối” lần thứ 3 năm 2022.
I. Mục tiêu của Hội thảo
Hội thảo khoa học quốc tế thường niên "Thương mại và Phân phối" lần thứ 3 năm 2022 là diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ tri thức từ các nghiên cứu của các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý trong nước và quốc tế về vấn đề thương mại và phân phối trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0.
II. Nội dung của Hội thảo
Những báo cáo khoa học của Hội thảo tập trung (nhưng không giới hạn) vào các chủ đề chính sau:
- Những thể chế, chính sách, luật pháp, cơ sở pháp lý về vấn đề thương mại và phân phối đối với sự phát triển kinh tế địa phương, quốc gia và quốc tế;
- Vai trò của Nhà nước trong việc ban hành các chính sách nhằm thúc đẩy lưu thông hàng hóa trên phạm vi thị trường nội địa và quốc tế;
- Ảnh hưởng chính sách thương mại và phân phối quốc tế khi Việt Nam tham gia vào thị trường thế giới;
- Thị trường và hành vi của khách hàng trong lĩnh vực thương mại và phân phối;
- Logistics trong thương mại và phân phối, tác động của logistics đến hoạt động thương mại và phân phối;
- Chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhằm phát triển thương mại và phân phối;
- Mô hình phân phối thương mại, kênh phân phối thương mại, cơ sở thương mại phân phối của doanh nghiệp;
- Hệ thống thương mại và phân phối sản phẩm, dịch vụ trong chuỗi giá trị toàn cầu;
- Phát triển thương hiệu, truyền thông và marketing nhằm phát triển thương mại và phân phối;
- Dự báo triển vọng thị trường thương mại, phân phối trong nước, khu vực và thế giới và những đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại, phân phối.
III. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo
1. Thời gian: Dự kiến vào giữa tháng 2 năm 2022
2. Địa điểm: Trường Đại học Thương mại
IV. Ngôn ngữ, quy định hình thức bài viết, Thời hạn và địa chỉ gửi bài Hội thảo
  1. Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh.
  2. Quy định hình thức bài viết đăng kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế (Có phụ lục kèm theo)
  3. Thời hạn nhận bài viếtHạn cuối gửi bài viết: Ngày 08 tháng 11 năm 2021  ; Kết quả thẩm định bài viết: Ngày 30 tháng 12 năm 2021
  4. Lệ phí đăng kỷ yếu Hội thảo: 1.000.000đ/ bài viết(Các nhà khoa học công tác tại 03 đơn vị đồng tổ chức có bài viết đăng kỷ yếu Hội thảo không phải đóng lệ phí.
  5. Địa chỉ gửi bài: - Địa chỉ nhận bài viết qua email: khoahoc@tmu.edu.vn
      - Bài viết được chấp nhận sẽ tiến hành biên tập và đăng trong kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế có giấy phép xuất bản và mã số ISBN.
         * Lưu ý: Các bài viết gửi tham dự Hội thảo sẽ không được chấp nhận nếu thiếu phần tên bài và nội dung tóm tắt (bao gồm cả từ khóa) dịch sang tiếng Anh (Việt) và ngược lại.
         Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo xin vui lòng liên hệ Ban thư ký Hội thảo:
ThS. Đinh Thị Việt Hà – Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Thương mại
ĐT: 0936.399.288; Email: khoahoc@tmu.edu.vn
         Trường Đại học Thương mại trân trọng thông báo và rất mong các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ của quý cơ quan đăng ký tham dự và gửi bài để Hội thảo thành công tốt đẹp.
            Trân trọng!
, . : 60