Thư mời viết bài Hội Thảo

Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Quốc tế: Thương mại và Phân phối lần 2 năm 2020

Thứ năm - 24/10/2019 22:24
Trường Đại học Thương mại và Đại học Đà Nẵng phân hiệu tại Kontum đồng tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế: Thương mại và Phân phối lần 2 năm 2020.
, . : 60