Thư mời viết bài Hội Thảo

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế “Tạo thuận lợi thương mại và đầu tư trong bối cảnh biến động toàn cầu”

Thứ ba - 06/10/2020 02:23
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế “Tạo thuận lợi thương mại và đầu tư trong bối cảnh biến động toàn cầu”
Trường Đại học Thương mại & Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đồng tổ chức Hội thảo về Hợp tác và Hội nhập Kinh tế Quốc tế 2020
, . : 60