Thư mời viết bài Hội Thảo

Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Quốc tế Quản trị và Kinh doanh COMB 2021

Thứ sáu - 02/07/2021 05:26
Trường Đại học Thương mại là đơn vị phối hợp đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về Quản trị và Kinh doanh năm 2021 (COMB 2021) với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Heriot-Watt (UK), Trường Đại học Liège (Bỉ), Trường Đại học Mahasarakham (Thái Lan) tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Thương mại trân trọng thông báo và mong nhận được sự tham gia của các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh…và cán bộ của quý cơ quan đăng ký tham dự và gửi bài để Hội thảo thành công tốt đẹp.
Thư mời viết bài: Tải tại đây
, . : 60