Thư mời viết bài Hội Thảo

Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế và xã hội trong môi trường số”

Thứ sáu - 17/12/2021 04:23
Nhằm tăng cường trao đổi, chia sẻ những nghiên cứu giữa các chuyên gia, giảng viên và các doanh nghiệp về phát triển các công cụ định lượng trong giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội, Trường Đại học Thương mại phối hợp với Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế và xã hội trong môi trường số”.
Nhằm tăng cường trao đổi, chia sẻ những nghiên cứu giữa các chuyên gia, giảng viên và các doanh nghiệp về phát triển các công cụ định lượng trong giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội, Trường Đại học Thương mại phối hợp với Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề
Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế và xã hội trong môi trường số”.
1. Nội dung của Hội thảo
Bài viết khoa học của Hội thảo tập trung (nhưng không giới hạn) vào các chủ đề chính sau đây:
(1) Tổng quan lý thuyết về các phương pháp phân tích định lượng nghiên cứu kinh tế - xã hội trong môi trường số;
(2) Khoa học dữ liệu và ứng dụng trong phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số;
(3) Các công nghệ xử lý và phân tích dữ liệu lớn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
(4) Thực trạng, cơ hội và thách thức về đào tạo nhân lực có khả năng phân tích định lượng trong môi trường số;
(5) Chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy các học phần cung cấp kiến thức, kỹ năng và công cụ phân tích định lượng;
(6) Lý luận, kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng các phương pháp phân tích định lượng trong kinh tế - xã hội và bài học cho Việt Nam;
(7) Nhu cầu thực tiễn và chế độ đãi ngộ đối với nhân lực có khả năng phân tích định lượng trong môi trường số;
(8) Hoặc những nội dung khác có liên quan đến chủ đề hội thảo.
2. 
Thời gian và địa điểm tổ chức
Thời gian: 07/04/2022 (dự kiến).
Địa điểm: Trường Đại học Thương mại – 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. 
Ngôn ngữ, thời hạn, địa chỉ nhận bài viết
3.1. Ngôn ngữ và quy cách bài viết
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Quy cách: Bài viết dài từ 08-15 trang A4 (210mm x 297mm), font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, giãn dòng 1.2, lề trái 3.5cm, lề phải 2cm, trên 2cm, dưới 2cm (chi tiết xem file định dạng đính kèm).
3.2. Thời hạn, địa chỉ nhận bài viết
- Thời gian nhận bài đến hết ngày: 28/02/2022.
- Thời gian gửi kết quả thẩm định bài viết: 15/03/2022.
- Thời gian nhận bài sửa sau thẩm định: 22/03/2022.
- Địa chỉ nhận bài viết qua email:
khoahoc.toan@tmu.edu.vn hoặc khoakinhteso@apd.edu.vn.
Bài viết được chấp nhận sau khi phản biện sẽ được biên tập và đăng toàn văn trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia có giấy phép xuất bản và mã số ISBN.
Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo, vui lòng liên hệ Ban thư ký Hội thảo:
TS. Nguyễn Thu Thủy (SĐT: 0916.009.917)
TS. Nguyễn Hữu Xuân Trường (SĐT: 0982.239.982)
ThS. Đàm Thị Thu Trang (SĐT: 0984.822.826)
Ban tổ chức Hội thảo kính mời và mong nhận được sự quan tâm, tham gia viết bài của các nhà khoa học, giảng viên, nhà nghiên cứu, … để Hội thảo thành công.
 
, . : 60