Thư mời viết bài Hội Thảo

Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Quốc gia:" Chuyển đổi số và Quản trị nhân lực"

Thứ tư - 13/01/2021 01:32
Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn đồng tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề:" Chuyển đổi số và Quản trị nhân lực".
Ban Tổ chức Hội thảo kính mời và mong nhận được sự quan tâm, tham gia viết bài của các nhà khoa học, giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà quản lý... để Hội thảo thành công
, . : 60