Thư mời viết bài Hội Thảo

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Tài chính cá nhân – Lý thuyết và thực hành trong bối cảnh mới”

Thứ ba - 14/04/2020 00:01
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, trong đó quy định về dãn cách xã hội, Ban Tổ chức Hội thảo quyết định lùi thời gian tổ chức Hội thảo quốc gia cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn.
Theo Kế hoạch, Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Kinh tế - ĐH quốc gia Hà Nội và Viện Chiến lược và Chính sách tài chính – Bộ Tài chính đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “TÀI CHÍNH CÁ NHÂN – LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH TRONG BỐI CẢNH MỚI” vào ngày 22 tháng 5 năm 2020.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, trong đó quy định về dãn cách xã hội, Ban Tổ chức Hội thảo quyết định lùi thời gian tổ chức Hội thảo quốc gia cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn.
Chính vì vậy, thời gian nhận bài viết tham gia hội thảo cũng được gia hạn đến hết ngày 30/4/2020.  Ban tổ chức Hội thảo rất mong các nhà khoa học quan tâm, tiếp tục gửi bài cho Hội thảo. Thời gian tổ chức Hội thảo sẽ được cập nhật và thông báo tới quý đại biểu/quý tác giả trước ít nhất một tuần so với thời điểm diễn ra Hội thảo.
Thư mời viết bài Hội thảo ( Thư mời viết bài Hội thảo)
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội thảo ( Tải tại đây)

, . : 60