Thư mời viết bài Hội Thảo

Hội thảo Khoa học Quốc tế "The 2019 UEH International Conference on Business and Finance"

Thứ sáu - 12/04/2019 03:26
Hội thảo Khoa học Quốc tế "The 2019 UEH International Conference on Business and Finance" sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 8 năm 2019 tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Hội thảo hướng đến các nghiên cứu trong tất cả lĩnh vực liên quan đến Kinh doanh và Tài chính,...
Thông tin chi tiết về Hội thảo được đính kèm trong file ICBF-CALL FOR PAPER AND PARTICIPATION dưới đây, hoặc truy cập trang web Hội thảo theo đường link sau: https://vietnam2019.sciencesconf.org/
, . : 60