Thư mời viết bài Hội Thảo
Logo DHTM 3

Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Quốc tế Quản trị và Kinh doanh COMB 2021

  •   02/07/2021 05:26:56 AM
  •   Đã xem: 445

Trường Đại học Thương mại là đơn vị phối hợp đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về Quản trị và Kinh doanh năm 2021 (COMB 2021) với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Heriot-Watt (UK), Trường Đại học Liège (Bỉ), Trường Đại học Mahasarakham (Thái Lan) tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Thương mại trân trọng thông báo và mong nhận được sự tham gia của các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh…và cán bộ của quý cơ quan đăng ký tham dự và gửi bài để Hội thảo thành công tốt đẹp.

Logo DHTM 3

Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Quốc gia:" Quản trị kinh doanh trong nền kinh tế số"

  •   27/05/2021 05:06:33 AM
  •   Đã xem: 289

Trường Đại học Thương mại phối hợp đồng tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia:" Quản trị kinh doanh trong nền kinh tế số" .Hội thảo dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm 2021. Trường Đại học Thương mại trân trọng thông báo và mong nhận được sự tham gia của các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ của quý cơ quan đăng ký tham dự và gửi bài để Hội thảo thành công tốt đẹp.

Logo DHTM 3

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số và Quản trị nhân lực”

  •   26/02/2021 03:14:24 AM
  •   Đã xem: 609

Theo Kế hoạch, Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC” vào ngày 14 tháng 4 năm 2021.
Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn đang diễn biến phức tạp hiện nay, để đảm bảo an toàn và hiệu quả công tác tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia chủ đề “Chuyển đổi số và Quản trị nhân lực”, Ban tổ chức Hội thảo quyết định thay đổi thời gian tổ chức dự kiến vào tháng 05 năm 2021.Thời gian nhận bài viết Hội thảo cũng được gia hạn đến ngày 26/03/2021.

Logo DHTM 3

Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Quốc gia:" Chuyển đổi số và Quản trị nhân lực"

  •   13/01/2021 01:32:50 AM
  •   Đã xem: 891

Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn đồng tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề:" Chuyển đổi số và Quản trị nhân lực".
Ban Tổ chức Hội thảo kính mời và mong nhận được sự quan tâm, tham gia viết bài của các nhà khoa học, giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà quản lý... để Hội thảo thành công

, . : 60