Thư mời viết bài Hội Thảo
Logo DHTM 3

Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Quốc gia:" Chuyển đổi số và Quản trị nhân lực"

  •   13/01/2021 01:32:50 AM
  •   Đã xem: 599

Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn đồng tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề:" Chuyển đổi số và Quản trị nhân lực".
Ban Tổ chức Hội thảo kính mời và mong nhận được sự quan tâm, tham gia viết bài của các nhà khoa học, giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà quản lý... để Hội thảo thành công

logo 60 nam   final 01 (1)

Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề: “Tác động của đại dịch COVID – 19 tới thương mại và đầu tư ở Việt Nam”

  •   12/10/2020 12:08:13 AM
  •   Đã xem: 681

Trường Đại học Thương mại ( đầu mối là Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế và BM Kinh tế học), Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ( đầu mối là Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế), Viện Kinh tế Việt Nam và trường Đại học Hải Phòng ( Đầu mối là khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh) đồng tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề: “Tác động của đại dịch COVID – 19 tới thương mại và đầu tư ở Việt Nam”

logo 60 nam   final 01 (1)

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia về Kế toán và Kiểm toán (VCAA 2020) 

  •   06/10/2020 02:03:40 AM
  •   Đã xem: 469

Trường Đại học Thương mại phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia về Kế toán và Kiểm toán (VCAA 2020).

, . : 60