Thạc sĩ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1, THÁNG 3 NĂM 2018

Thứ ba - 28/11/2017 02:54
THÔNG BÁO

 TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1, THÁNG 3 NĂM 2018

             Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1, tháng 3 năm 2018 như sau:
- Phát hành hồ sơ : từ 11/12/2018 đến 02/02/2018 từ 27/02/2018 đến 02/03/2018 ;
- Đăng ký học bổ sungtừ 03/12/2017 đến 30/12/2017 đối với thí sinh thuộc chuyên ngành khác ; Từ 03/12/2017 đến 12/01/2018  đối với thí sinh còn lại  (Thí sinh đến đăng ký học bổ sung cần mang theo bằng và bảng điểm đại học (bản foto) để đối chiếu với chương trình của Trường Đại học Thương mại làm căn cứ xác định học phần phải học bổ sung);
Thời gian học các học phần bổ sung: dự kiến tổ chức vào thứ sáu, thứ bẩy, chủ nhật, bắt đầu từ 14/12/2017 cho các thí sinh thuộc ngành khác và từ 18/01/2017 cho các thí sinh còn lại.
- Nhận hồ sơ: từ 11/12/2018 đến 02/02/2018 từ 27/02/2018 đến 02/03/2018 ;
- Ngày tập trung: Dự kiến 8h00 ngày 30 tháng 03 năm 2018 tại hội trường H1;
- Ngày thi tuyển sinh cao học: Dự kiến vào các ngày 30,31/03/2018 và01/04/2018 tại Trường Đại học Thương mại ;
- Ngày xét tuyển sinh nghiên cứu sinh: Dự kiến từ ngày 02/04/2018 đến 06/04/2017 tại Trường Đại học Thương mại (Thời gian, địa điểm xét tuyển của từng tiểu ban đăng trên website của Trường - http://saudaihoc.tmu.edu.vn);
- Công bố kết quả tuyển sinh: Dự kiến từ ngày 16/04/2018 - 20/04/2018 .
- Nhập học và khai giảng: Dự kiến từ ngày 04/05/2018 - 08/05/2018 .
- Thí sinh có thể trực tiếp tải mẫu các loại hồ sơ đăng ký dự thi cao học và dự tuyển nghiên cứu sinh tại website của Trường theo địa chỉ (http://saudaihoc.tmu.edu.vn).
         - Lịch thi chính thức và Danh sách thí sinh dự thi sẽ được đăng tải trên website của Trường theo địa chỉ trên (thư mục Tuyển sinh tại website : http://saudaihoc.tmu.edu.vn) từ ngày 12/03/2018. Những thí sinh có nhu cầu nhận Giấy báo thi bằng văn bản, liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Khoa Sau đại học vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ 13/03/2018.
           Yêu cầu thí sinh có mặt đúng giờ để nghe phổ biến quy chế thi, nhận phòng thi và đề nghị sửa chữa sai sót (nếu có).
           Trân trọng thông báo!
 
Nơi nhận:                                                                              K/T.HIỆU TRƯỞNG
   -  Lưu VT, khoa SĐH                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                                                       
 
 
                                                                                                               (Đã ký)
                                                                                       PGS,TS. Nguyễn Hoàng Long


Xem file chi tiết thông báo tuyển sinh
, . : 60