TUYỂN SINH

Thông báo và quyết định tuyển thẳng và công nhận ưu tiên xét tuyển Trường Đại học Thương mại 2020

Thứ ba - 18/08/2020 22:23
Thông báo và quyết định tuyển thẳng và công nhận ưu tiên xét tuyển Trường Đại học Thương mại 2020
Quyết định công nhận thí sinh ưu tiên xét tuyển năm 2020 xem tại đây
Thông báo kết quả tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học chính quy năm 2020 xem tại đây
Quyết định tuyển thẳng đối tượng 30a và 20 huyện nghèo Tây Nam Bộ 2020 xem tại đây
Quyết định tuyển thẳng đối tượng học sinh giỏi năm 2020 xem tại đây
Quyết định tuyển thẳng đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng năm 2020 xem tại đây
, . : 60