TUYỂN SINH

Thông báo kết quả xét tuyển vào đại học chính quy theo phương thức xét tuyển kết hợp năm 2020

Thứ sáu - 04/09/2020 03:20
Thông báo kết quả xét tuyển vào đại học chính quy theo phương thức xét tuyển kết hợp năm 2020
Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ vào Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2020 của Trường Đại học Thương mại;Căn cứ đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp của thí sinh;Căn cứ kết luận cuộc họp thường trực Hội đồng tuyển sinh đại chính quy năm 2020 ngày 03/9/2020;Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh.Trường Đại học Thương mại thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển kết hợp như sau (Danh sách kèm theo)
 
Thông báo kết quả xét tuyển vào đại học chính quy theo phương thức xét tuyển kết hợp năm 2020 tải tại đây

Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển kết hợp 2020 tải tại đây

Quyết định điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp, kỳ thi tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020 tải tại đây
, . : 60