TUYỂN SINH

SO SÁNH CÁC NGÀNH KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Chủ nhật - 17/05/2020 23:24
1, Chuyên ngành TC-NHTM – chương trình đại trà
- Sinh viên được học những gì: Các môn học chuyên ngành về Tài chính, tiền tệ, hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, bảo hiểm, quản trị tài chính doanh nghiệp, quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng,…
- Những điểm nổi bật của chương trình đào tạo: đội ngũ giảng viên có uy tín, Khoa TCNH đặc biệt chú trọng việc kết nối với các đơn vị thực tế để đưa đến nhiều cơ hội thực tập nghề nghiệp có thù lao trong quá trình học, tạo tiền đề việc làm sau khi tốt nghiệp cho sinh viên.
- Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp: có thể làm việc trong các NHTM, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, các tổ chức tài chính phi ngân hàng khác; có thể làm việc ở bộ phận quản lý tài chính trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh; sinh viên tốt nghiệp loại giỏi trở lên có thể trở thành nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu, giảng viên trong các trường đại học.
2, Chuyên ngành TC-NHTM – Chương trình chất lượng cao
- Sinh viên được học những gì: Tiếng Anh; Các môn học chuyên ngành về Tài chính, tiền tệ, hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, bảo hiểm, quản trị tài chính doanh nghiệp, quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng,…
- Những điểm nổi bật so với chương trình đào tạo đại trà
+ Được đầu tư học tiếng Anh trong năm học đầu tiên để có khả năng học tập và nghiên cứu bằng tiếng Anh đối với các học phần chuyên ngành. Tổng số tín chỉ bằng tiếng Anh là 30 tín chỉ (chương trình đại trà là 8 tín chỉ). Kết thúc năm thứ 4 đạt trình độ tiếng Anh bậc 4 theo khung năng lực 6 bậc của Bộ GD&ĐT, Tổng số tín chỉ các học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh (năm 3 và năm 4) là 35 tín chỉ (Xem chương trình đào tạo toàn khóa ở trang sau).
+ Trình độ tiếng anh “vượt trội” có thể sử dụng tốt sau khi tốt nghiệp.
+ Được giảng dạy bởi các giảng viên có thâm niên, có uy tín cao trong lĩnh vực chuyên môn (từ Tiến sĩ trở lên), một số môn chuyên ngành nền tảng sẽ do giáo viên nước ngoài trực tiếp giảng dạy.
+ Cơ hội được tham gia các chương trình hợp tác trao đổi sinh viên với các trường đại học nước ngoài (ĐH Kwansei - Nhật Bản, ĐH Công nghệ Swinburne - Úc), tham gia nghiên cứu khoa học (ưu tiên tham gia NCKH với GV), tham gia các Hội thảo khoa học các cấp, cơ hội tiếp xúc với các doanh nghiệp (các chương trình đi thực tế, giao lưu với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp).
+ Cơ hội được học bằng đại học thứ 2 của Cộng hòa Pháp ngay trong quá trình đào tạo để nhận thêm bằng đại học của nước ngoài (Chương trình liên kết, hợp tác đào tạo giữa ĐHTM với ĐH Rouen, ĐH Toulon).
+ Cơ hội tiếp cận nhiều nguồn học bổng trong và ngoài nước trong thời gian thực hiện chương trình. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên xuất sắc được ưu tiên giới thiệu các học bổng sau đại học ở nước ngoài, được ưu tiên giới thiệu tuyển dụng.
- Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp: có thể làm việc trong các NHTM, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, các tổ chức tài chính phi ngân hàng khác; có thể làm việc ở bộ phận quản lý tài chính trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh; có thể trở thành nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu, giảng viên trong các trường đại học.
3, Chuyên ngành Tài chính công
- Sinh viên được học những gì: các kiến thức về tài chính công, thuế, quản lý ngân sách nhà nước, quản lý tài chính các đơn vị thuộc khu vực công, quản lý an sinh xã hội, nghiệp vụ kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội,…
- Những điểm nổi bật của chương trình đào tạo: đội ngũ giảng viên có uy tín, Khoa TCNH đặc biệt chú trọng việc kết nối với các đơn vị thực tế để đưa đến nhiều cơ hội thực tập nghề nghiệp trong quá trình học, tạo tiền đề việc làm sau khi tốt nghiệp cho sinh viên.
- Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp: có thể làm việc trong các cơ quan quản lý tài chính chuyên ngành như: Thuế, Hải quan, Kho bạc nhà nước, Bảo hiểm xã hội,…; có thể làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, các đơn vị thuộc khu vực công; có thể làm việc trong các tổ chức phi chính phủ khu vực công; sinh viên tốt nghiệp loại giỏi trở lên có thể trở thành nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu, giảng viên trong các trường đại học.
 Từ khóa: gtchuyennganh2020
, . : 60