TUYỂN SINH

Quy định: Về xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Trường Đại học Thương mại, kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

Thứ sáu - 30/03/2018 05:46
Trường đại học Thương mại quy định cụ thể về xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học chính quy của Trường năm 2018 như sau:
, . : 60