TUYỂN SINH
Thông báo thu hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học chính quy năm 2021 theo phương thức xét tuyển kết hợp

Thông báo thu hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học chính quy năm 2021 theo phương thức xét tuyển kết hợp

  •   07/07/2021 11:22:40 PM
  •   Đã xem: 10592

Theo Thông báo số 485/TB-ĐHTM, ngày 07/05/2021 của Trường Đại học Thương mại (ĐHTM), Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) sẽ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển kết hợp (bản cứng) của thí sinh khi thí sinh trúng tuyển, xác nhận nhập học tại Trường.

Tuy nhiên, qua kiểm tra sơ bộ dữ liệu đăng ký xét tuyển kết hợp trên hệ thống, Hội đồng tuyển sinh phát hiện nhiều sai sót trong hồ sơ đăng ký của thí sinh (thiếu thông tin/minh chứng; sai lệch giữa thông tin đã khai với minh chứng được tải lên;…).

Để Hội đồng tuyển sinh có đầy đủ căn cứ khi thực hiện rà soát, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu thí sinh đã đăng ký, đảm bảo tính chính xác của thông tin trước khi xét tuyển, đảm bảo tính minh bạch, công bằng khi xét tuyển, đảm bảo quyền lợi của thí sinh, Trường ĐHTM quyết định thu ngay hồ sơ đăng ký xét tuyển kết hợp (bản cứng) của thí sinh qua đường bưu điện, cụ thể như sau:

, . : 60