Quản lý Nhân sự - Tuyển dụng

[Toàn Quốc] Chương trình tuyển dụng giám sát sản xuất tài năng & giám sát kinh doanh tài năng 2020 của Công ty Nước giải khát hàng đầu Việt Nam - Suntory PepsiCo dành cho sinh viên mới tốt nghiệp

Thứ ba - 21/04/2020 23:11
Công ty Suntory Pepsico Việt Nam là liên doanh chiến lược giữa hai tập đoàn hàng đầu Suntory và Pepsico, với vị thế dẫn đầu trị trường nước giải khát tại Việt Nam đầy tính cạnh tranh và luôn đổi mới. Chương trình Giám Sát Kinh Doanh Tài Năng ( GST)/ Giám Sát Sản Xuất Tài năng( GET) của công ty dành riêng cho các sinh viên, ứng viên tài năng, năng động, để nuôi dưỡng, đào tạo và phát triển các bạn trở thành những Giám sát tài năng của công ty.
Chương trình tuyển dụng giám sát sản xuất tài năng & giám sát kinh doanh tài năng 2020 của Công ty Nước giải khát hàng đầu Việt Nam - Suntory PepsiCo dành cho sinh viên mới tốt nghiệp
Chương trình tuyển dụng giám sát sản xuất tài năng & giám sát kinh doanh tài năng 2020 của Công ty Nước giải khát hàng đầu Việt Nam - Suntory PepsiCo dành cho sinh viên mới tốt nghiệp
Chương trình s đem đến cho bn nhng tri nghim thc tế cùng vi L trình Phát trin toàn din “ Nht” giúp bn nhanh chóng tr thành nhng “ Giám sát tài năng” ti b phn Kinh Doanh/ Sn Xut, vi s trang b đy đ v kiến thc nn tng chuyên môn và k năng qun lý ti doanh nghip.

Bn là sinh viên sp tt nghip hay mi tt nghip?
Bn thích thú vi ngành hàng tiêu dùng nhanh?
Và mong mun làm vic trong khi ngành Kinh doanh/ Sn xut?
Facebook Hình ảnh đi kèm bài đăng

NG TUYN NGAY Đ TR THÀNH GIÁM SÁT TÀI NĂNG TI TP ĐOÀN NƯỚC GII KHÁT HÀNG ĐU VIT NAM
BN ĐÃ SN SÀNG Đ “KHI ĐU CHT” VÀ ĐT ĐƯỢC NHNG “THÀNH CÔNG THT” TRONG HÀNH TRÌNH PHÁT TRIN S NGHIP
 1. THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH NGAY Đ:
 • Tr thành Nhân viên chính thc ca công ty.
 • Tri nghim chương trình đào to chuyên sâu & l trình phát trin rõ ràng trong 2 năm.
 • Mc lương cnh tranh và chế đ phúc li hp dn.
 1. QUY MÔ TUYN DNG: Toàn quc
 • V trí Giám sát kinh doanh tài năng (GST); H Chí Minh, Cn Thơ, Đà Nng, Hà Ni.
 • V trí Giám sát sn xut tài năng (GET): 5 nhà máy Bc Ninh, Qung Nam, Hóc Môn, Đng Nai & Cn Thơ.
 
 1. NG TUYN NGAY NU BN:
 • Va tt nghip (C nhân/Thc sĩ t bt kỳ ngành nào) hoc đã tt nghip vi ti đa 2 năm kinh nghim, quc tch Vit Nam.
 • Đim trung bình tích lũy (GPA) trên 6.5/10 cho c nhân và 7.5/10 cho c nhân Cao đng, THCN.
 • Ch đng, sáng to, ham hc hi, kiên trì vi kh năng thích ng cao.
 • Hướng ti kết qu, tinh thn khát khao chiến thng, trung thc.
 • K năng giao tiếp và thuyết phc tt.
 • Có tim năng lãnh đo và tinh thn đng đi.
 • Ưu tiên giao tiếp tiếng Anh tt.
 • Yêu thích và mong mun làm vic trong khi Kinh doanh/ Sn xut.
 1. PHÒNG BAN M TUYN
GIÁM SÁT SN XUT TÀI NĂNG:
 • Qun lý cht lượng.
 • Bo Trì.
 • Sn Xut.
 • EHS (An toàn – Sc khe- Môi trường).
 • I&S (Phát trin Năng lc sn xut).
GIÁM SÁT KINH DOANH TÀI NĂNG
 • Kênh Truyn thng.
 • Kênh Tiêu th ti chỗ.
 1. CÁCH THC NG TUYN
- Truy clink >> bit.ly/Giamsattainang2020_University_Website<<<  và hoàn thành đơn ng tuyn trước 23:59, 02/05/2020.
 1. TÌM HIU NChương trình s đem đến cho bn nhng tri nghim thc tế cùng vi L trình Phát trin toàn din “ Nht” giúp bn nhanh chóng tr thành nhng “ Giám sát tài năng” ti b phn Kinh Doanh/ Sn Xut, vi s trang b đy đ v kiến thc nn tng chuyên môn và k năng qun lý ti doanh nghip.

  Bn là sinh viên sp tt nghip hay mi tt nghip?
  Bn thích thú vi ngành hàng tiêu dùng nhanh?
  Và mong mun làm vic trong khi ngành Kinh doanh/ Sn xut?

  NG TUYN NGAY Đ TR THÀNH GIÁM SÁT TÀI NĂNG TI TP ĐOÀN NƯỚC GII KHÁT HÀNG ĐU VIT NAM
  BN ĐÃ SN SÀNG Đ “KHI ĐU CHT” VÀ ĐT ĐƯỢC NHNG “THÀNH CÔNG THT” TRONG HÀNH TRÌNH PHÁT TRIN S NGHIP

   
 2. THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH NGAY Đ:
 3. Tr thành Nhân viên chính thc ca công ty.
 4. Tri nghim chương trình đào to chuyên sâu & l trình phát trin rõ ràng trong 2 năm.
 5. Mc lương cnh tranh và chế đ phúc li hp dn.
 6. QUY MÔ TUYN DNG: Toàn quc
 7. V trí Giám sát kinh doanh tài năng (GST); H Chí Minh, Cn Thơ, Đà Nng, Hà Ni.
 8. V trí Giám sát sn xut tài năng (GET): 5 nhà máy Bc Ninh, Qung Nam, Hóc Môn, Đng Nai & Cn Thơ.
 9.  
 10. NG TUYN NGAY NU BN:
 11. Va tt nghip (C nhân/Thc sĩ t bt kỳ ngành nào) hoc đã tt nghip vi ti đa 2 năm kinh nghim, quc tch Vit Nam.
 12. Đim trung bình tích lũy (GPA) trên 6.5/10 cho c nhân và 7.5/10 cho c nhân Cao đng, THCN.
 13. Ch đng, sáng to, ham hc hi, kiên trì vi kh năng thích ng cao.
 14. Hướng ti kết qu, tinh thn khát khao chiến thng, trung thc.
 15. K năng giao tiếp và thuyết phc tt.
 16. Có tim năng lãnh đo và tinh thn đng đi.
 17. Ưu tiên giao tiếp tiếng Anh tt.
 18. Yêu thích và mong mun làm vic trong khi Kinh doanh/ Sn xut.
 19. PHÒNG BAN M TUYN
 20. GIÁM SÁT SN XUT TÀI NĂNG:
 21. Qun lý cht lượng.
 22. Bo Trì.
 23. Sn Xut.
 24. EHS (An toàn – Sc khe- Môi trường).
 25. I&S (Phát trin Năng lc sn xut).
 26. GIÁM SÁT KINH DOANH TÀI NĂNG
 27. Kênh Truyn thng.
 28. Kênh Tiêu th ti chỗ.
 29. CÁCH THC NG TUYN
 30. - Truy clink >> bit.ly/Giamsattainang2020_University_Website<<<  và hoàn thành đơn ng tuyn trước 23:59, 02/05/2020.
   
 31. TÌM HIU NGAY V CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC PHÒNG BAN NG TUYN TI
 32. Suntory PepsiCo Career Fanpage Livestream:
  ? Livestream chia s Tng quan và kinh nghim v chương trình Giám sát Sn xut Tài năng: 4pm – 6pm 18/04/2020
  ? Livestream chia s Tng quan và kinh nghim v chương trình Giám sát Kinh doanh Tài năng: 4pm – 6pm 25/04/2020
 33. Website: https://careers.suntorypepsico.vn/home
 34. Facebook: https://www.facebook.com/suntorypepsicocareers
 35. Email: YoungTalent.Program@suntorypepsico.vn
 36. Linkedin: Suntory Pepsico Vietnam BEVERAGE
 37. GAY V CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC PHÒNG BAN NG TUYN TI
, . : 60