Quản lý Nhân sự - Tuyển dụng

Thông tin Tuyển dụng viên chức 2018

Thứ sáu - 16/03/2018 05:02
Trường Đại học Thương mại thông báo kết quả sơ duyệt hồ sơ ứng viên dự tuyển viên chức 2018, Danh sách các ứng viên đủ điều kiện xét tuyển đặc cách, miễn thi môn Tiếng Anh, Miễn thi môn tin học. Ứng viên xem danh sách và có mặt tại phòng họp số 1, Nhà I, Trường Đại học Thương mại vào 8h30 ngày 21/3/2018 để nghe phổ biến nội dung và kế hoạch tuyển dụng. Nếu có thắc mắc, ứng viên liên hệ trực tiếp tại Phòng Tổ chức nhân sự, Phòng 208, Nhà I, Trường Đại học Thương mại để được giải đáp

Download file theo các đường link dưới đây:
Quyết định Công nhận kết quả sơ duyệt hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2018

Kết quả sơ duyệt hồ sơ ứng viên dự tuyển viên chức 2018

Danh sách ứng viên đủ điều kiện Xét tuyển đặc cách 


 
, . : 60