Quản lý Nhân sự - Tuyển dụng

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI NĂM 2020

Thứ ba - 09/06/2020 10:03
Trường Đại học Thương mại thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020. Thông tin cụ thể xem file đính kèm.
Nhà trường tổ chức gặp mặt ứng viên trúng tuyển vào lúc 9h00 thứ Năm, ngày 18/6/2020 tại Phòng họp 1 nhà I để phổ biến về chế độ chính sách của Nhà trường đối với viên chức được tuyển dụng. Đề nghị các ứng viên trúng tuyển đến đúng giờ!
 
, . : 60