Quản lý Nhân sự - Tuyển dụng

THÔNG BÁO: KẾT QUẢ THI TUYỂN VIÊN CHỨC ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI NĂM 2020 (VÒNG 1)

Thứ tư - 29/04/2020 07:46
Trường Đại học Thương mại thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 như sau: (Xem file đính kèm)
TB KQTHITUYENV1
TB KQTHITUYENV1
Trường Đại học Thương mại thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 như sau: (Xem file đính kèm)
- Ứng viên đủ điều kiện thi tiếp vòng 2 là ứng viên có kết quả thi đạt từ 50 điểm trở lên đối với mỗi môn thi.
 - Nhà trường nhận đơn phúc khảo từ ngày công bố đến hết ngày 14/5/2020 tại phòng Tổ chức nhân sự (đ/c Hà).
 - 15h00 ngày 5/5/2020, Bộ môn và Trưởng đơn vị có ứng viên dự tuyển làm việc với các ứng viên đủ điều kiện thi vòng 2 và ứng viên đủ điều kiện xét tuyển đặc cách tại Văn phòng đơn vị. 

 
, . : 60