Quản lý Nhân sự - Tuyển dụng

THÔNG BÁO

Thứ tư - 02/05/2018 03:18
Thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm 2018
Trường Đại học Thương mại thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm 2018 các môn Kiến thức chung, Tiếng Anh, Tin học (xem file đính kèm). Thời hạn nhận đơn phúc khảo đến 16h00 ngày 16/5/2018. Các ứng viên đạt từ 5 điểm trở lên ở cả 3 môn thi được tham gia vòng thi phỏng vấn chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành (xem file đính kèm). Dự kiến thời gian thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành từ ngày 17/05/2018 đến ngày 22/5/2018.
 
, . : 60