Quản lý Nhân sự - Tuyển dụng

THÔNG BÁO LỊCH XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH

Thứ năm - 29/03/2018 22:48
Thông báo lịch xét tuyển đặc cách ứng viên dự tuyển viên chức năm 2018
Trường Đại học Thương mại thông báo lịch xét tuyển đặc cách ứng viên dự tuyển viên chức năm 2018 (Danh sách ứng viên đủ điều kiện xét tuyển đặc cách theo Quyết định số 194/QĐ-ĐHTM ngày 16/3/2018) như sau:
Thời gian: 13h30 thứ năm ngày 05/4/2018
Địa điểm: Phòng họp số 2, nhà I
Ứng viên có mặt trước 15 phút để chuẩn bị.
, . : 60