Quản lý Nhân sự - Tuyển dụng

Lễ Công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao thực hiện chức trách nhiệm vụ Trưởng các đơn vị cấu thành đơn vị thuộc Trường năm 2021

Thứ sáu - 21/05/2021 06:00
Ngày 21/5/2021 tại Hội trường H1, Trường Đại học Thương mại long trọng tổ chức Lễ Công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao thực hiện chức trách nhiệm vụ Trưởng các đơn vị cấu thành đơn vị thuộc Trường năm 2021.
PGS,TS. Nguyễn Hoàng – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và phát biểu tri ân các đồng chí thôi giữ chức vụ quản lý các đơn vị.
PGS,TS. Nguyễn Hoàng – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và phát biểu tri ân các đồng chí thôi giữ chức vụ quản lý các đơn vị.
Tham dự buổi lễ có PGS,TS. Bùi Hữu Đức – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS,TS. Nguyễn Hoàng – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS,TS. Nguyễn Hoàng Việt – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Hiệu trưởng; PGS,TS. Nguyễn Thị Bích Loan – Phó Hiệu trưởng; tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng đối với các đơn vị có nhân sự được bổ nhiệm, bố nhiệm lại, giao thực hiện chức trách nhiệm vụ. 

Tại buổi lễ, PGS,TS. Mai Thanh Lan – Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự đã thừa ủy quyền của PGS,TS. Nguyễn Hoàng – Hiệu trưởng Nhà trường công bố các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao thực hiện chức trách nhiệm vụ Trưởng các đơn vị cấu thành đơn vị thuộc Trường năm 2021. Cụ thể: 
1A6A1421
PGS,TS. Mai Thanh Lan – Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự thừa ủy quyền của PGS,TS. Nguyễn Hoàng – Hiệu trưởng Nhà trường công bố các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao thực hiện chức trách nhiệm vụ Trưởng các đơn vị cấu thành đơn vị thuộc Trường năm 2021

Quyết định điều chuyển PGS,TS. Nguyễn Quang Hùng – Trưởng phòng Pháp chế và Thanh tra đến công tác tại Bộ môn Thống kê phân tích Khoa Kế toán Kiểm toán và giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Thống kê phân tích - Khoa Kế toán Kiểm toán, thời gian giữ chức vụ đến hết tháng 10/2023; quyết định điều chuyển TS. Nguyễn Thị Tình – Phó Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự đến công tác tại Phòng Pháp chế và Thanh tra và giữ chức vụ Trưởng phòng Pháp chế và Thanh tra, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm; quyết định điều chuyển TS. Lã Tiến Dũng - Phó Trưởng bộ môn Quản trị tác nghiệp kinh doanh, Khoa Quản trị kinh doanh đến công tác tại Phòng Tổ chức Nhân sự và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm.

Quyết định bổ nhiệm lại đối với PGS,TS. Trần Văn Trang giữ chức vụ Trưởng bộ môn Quản trị tác nghiệp kinh doanh, Khoa Quản trị kinh doanh, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm lại; TS. Đỗ Thị Bình giữ chức vụ Trưởng bộ môn Quản trị chiến lược, Khoa Quản trị kinh doanh, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm lại; TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn giữ chức vụ Trưởng bộ môn Quản trị học, Khoa Quản trị kinh doanh, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm lại; PGS,TS. Cao Tuấn Khanh giữ chức vụ Trưởng bộ môn Quản trị Marketing, Khoa Marketing, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm lại; PGS,TS. Đoàn Vân Anh giữ chức vụ Trưởng bộ môn Kế toán tài chính, Khoa Kế toán Kiểm toán, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm lại; TS. Nguyễn Bích Thủy giữ chức vụ Trưởng bộ môn Kinh tế quốc tế, Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm lại; TS. Lê Thị Việt Nga giữ chức vụ Trưởng bộ môn Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế, Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm lại; PGS,TS. Trần Thị Thu Phương giữ chức vụ Trưởng bộ môn Luật chuyên ngành, Khoa Kinh tế Luật, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm lại; TS. Vũ Xuân Dũng giữ chức vụ Trưởng bộ môn Tài chính công, Khoa Tài chính Ngân hàng, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm lại; PGS,TS. Phạm Tuấn Anh giữ chức vụ Trưởng bộ môn Quản trị tài chính, Khoa Tài chính Ngân hàng, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm lại; TS. Phùng Việt Hà giữ chức vụ Trưởng bộ môn Ngân hàng và Thị trường tài chính, Khoa Tài chính Ngân hàng, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm lại; TS. Đặng Thị Hoài giữ chức vụ Trưởng bộ môn Kinh tế chính trị, Khoa Lý luận chính trị, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm lại; TS. Tạ Thị Vân Hà giữ chức vụ Trưởng bộ môn Triết học, Khoa Lý luận chính trị, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm lại; TS. Nguyễn Thị Lan Phương giữ chức vụ Trưởng bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa Lý luận chính trị, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm lại; ThS. Đinh Thị Thu Hiền giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ Hành chính văn phòng, Viện Hợp tác Quốc tế, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm lại; TS. Đinh Thị Phương Anh giữ chức vụ Trưởng ban Nghiên cứu và phát triển dự án, Viện Hợp tác Quốc tế, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm lại; TS. Phùng Thị Thu Trang giữ chức vụ Trưởng bộ môn Tiếng Trung, Viện Hợp tác Quốc tế, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm lại; TS. Chử Bá Quyết giữ chức vụ Trưởng bộ môn Thương mại điện tử, Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm lại; TS. Nguyễn Thị Thu Thủy giữ chức vụ Trưởng bộ môn Tin học, Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm lại; ThS. Nguyễn Thành Nhân giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính tổng hợp - Kế toán - Quản trị cơ sở Hà Nam, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm lại.

Quyết định bổ nhiệm đối với TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hương giữ chức vụ Trưởng bộ môn Marketing du lịch, Khoa Khách sạn Du lịch, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm; TS. Tô Ngọc Thịnh giữ chức vụ Trưởng bộ môn Quản trị doanh nghiệp du lịch, Khoa Khách sạn Du lịch, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm; TS. Nguyễn Hoàng Giang giữ chức vụ Trưởng bộ môn Nguyên lý marketing, Khoa Marketing, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm; TS. Trần Thị Thu Hương giữ chức vụ Trưởng bộ môn Logistics kinh doanh, Khoa Marketing, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm; TS. Đặng Thu Hương giữ chức vụ Trưởng bộ môn Quản trị chất lượng, Khoa Marketing, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm; TS. Khúc Đại Long giữ chức vụ Trưởng bộ môn Quản trị thương hiệu, Khoa Marketing, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm; TS. Nguyễn Thị Hồng Lam giữ chức vụ Trưởng bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán Kiểm toán, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm; TS. Hoàng Thị Bích Ngọc giữ chức vụ Trưởng bộ môn Kế toán quản trị, Khoa Kế toán Kiểm toán, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm; TS. Dương Hoàng Anh giữ chức vụ Trưởng bộ môn Quản lý kinh tế, Khoa Kinh tế Luật, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm; TS. Đinh Thị Thu Thủy giữ chức vụ Trưởng bộ môn Luật căn bản, Khoa Kinh tế Luật, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm; TS. Vũ Thị Yến giữ chức vụ Trưởng bộ môn Kinh tế doanh nghiệp, Khoa Kinh tế Luật, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm; TS. Lê Việt Hà giữ chức vụ Trưởng bộ môn Công nghệ thông tin, Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm; TS. Đinh Thị Hương giữ chức vụ Trưởng bộ môn Kinh tế nguồn nhân lực, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm; TS. Nguyễn Thị Liên giữ chức vụ Trưởng bộ môn Quản trị nhân lực doanh nghiệp, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm; TS. Nguyễn Thị Thu Hồng giữ chức vụ Trưởng bộ môn Tiếng Pháp, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm; ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý đào tạo tuyển sinh và truyền thông, Viện Hợp tác Quốc tế, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm; ThS. Tạ Thị Ngọc Bích giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý đào tạo - Khảo thí - Công tác sinh viên cơ sở Hà Nam, thời gian giữ chức vụ 05 năm từ ngày được bổ nhiệm.

Quyết định phân công thực hiện nhiệm vụ đối với ThS. Nguyễn Bích Hồng thực hiện nhiệm vụ Trưởng bộ môn Dịch tiếng Anh cho đến khi có quyết định nhân sự Trưởng bộ môn mới; quyết định phân công thực hiện nhiệm vụ đối với ThS. Phạm Thùy Giang thực hiện nhiệm vụ Trưởng bộ môn Lý thuyết tiếng Anh cho đến khi có quyết định nhân sự Trưởng bộ môn mới; quyết định phân công thực hiện nhiệm vụ đối với ThS. Phạm Thị Xuân Hà thực hiện nhiệm vụ Trưởng bộ môn Thực hành tiếng Anh cho đến khi có quyết định nhân sự Trưởng bộ môn mới.

Thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, PGS,TS. Nguyễn Hoàng – Hiệu trưởng Nhà trường đã phát biểu chúc mừng các đồng chí mới được bổ nhiệm. PGS,TS. Nguyễn Hoàng hi vọng các đồng chí sẽ luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển chung của Trường Đại học Thương mại, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng, trên cương vị mới, các đồng chí sẽ luôn nỗ lực, đoàn kết cùng tập thể đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển Trường Đại học Thương mại ngày càng phát triển vững mạnh. Cũng tại buổi lễ, Hiệu trưởng đã gửi lời tri ân tới 13 viên chức thôi giữ chức vụ quản lý, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp mà các đồng chí nguyên là lãnh đạo các đơn vị trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã cống hiến cho sự phát triển chung của Nhà trường. PGS,TS. Nguyễn Hoàng bày tỏ mong muốn các đồng chí sẽ tiếp tục gắn bó, đóng góp cho sự phát triển của Trường Đại học Thương mại.
Thay mặt cho các đồng chí được bổ nhiệm, TS. Trần Thị Thu Hương – Trưởng bộ môn Logistics kinh doanh, Khoa Marketing phát biểu cảm ơn Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, đã tin tưởng và giao nhiệm vụ; đồng thời khẳng định sẽ không ngừng phấn đấu để hoàn thành tốt vai trò, vị trí của mình, đóng góp vào sự phát triển chung, cùng với đó xây dựng Trường Đại học Thương mại đoàn kết – vững mạnh và tiếp tục phát triển.

 
1A6A1457
PGS,TS. Nguyễn Hoàng – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và phát biểu tri ân các đồng chí thôi giữ chức vụ quản lý các đơn vị.
Thay mặt cho các đồng chí được bổ nhiệm, TS. Trần Thị Thu Hương – Trưởng bộ môn Logistics kinh doanh, Khoa Marketing phát biểu cảm ơn Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, đã tin tưởng và giao nhiệm vụ; đồng thời khẳng định sẽ không ngừng phấn đấu để hoàn thành tốt vai trò, vị trí của mình, đóng góp vào sự phát triển chung, cùng với đó xây dựng Trường Đại học Thương mại đoàn kết – vững mạnh và tiếp tục phát triển.
 
1A6A1465
Thay mặt cho các đồng chí được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phân công nhiệm vụ, TS. Trần Thị Thu Hương – Trưởng bộ môn Logistics kinh doanh, Khoa Marketing phát biểu cảm ơn Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, đã tin tưởng và giao nhiệm vụ; đồng thời khẳng định sẽ không ngừng phấn đấu để hoàn thành tốt vai trò, vị trí của mình, đóng góp vào sự phát triển chung, cùng với đó xây dựng Trường Đại học Thương mại đoàn kết – vững mạnh và tiếp tục phát triển

Buổi lễ đã kết thúc thành công tốt đẹp, đảm bảo tuân thủ quy định 5K về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chúc các đồng chí phát huy vai trò, ý thức, trách nhiệm của mình trên cương vị mới để hoàn thành xuất sắc trách nhiệm trong thời gian tới.
 
, . : 60