QĐ phê duyệt giáo trình

Quyết định phê duyệt kế hoạch biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo năm học 2020-2021.

Thứ năm - 01/10/2020 22:58
Nhà trường đã ban hành Quyết định số 728/QĐ-ĐHTM ngày 26/6/2020 về việc phê duyệt kế hoạch biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo năm học 2020-2021.
Thông tin chi tiết xem tại đây.
/uploads/tmu/news/qd-giao-trinh-2020-2021.pdf 


 
, . : 60