QĐ phê duyệt giáo trình

Quyết định phê duyệt kế hoạch biên soạn giáo trình, TLTK năm học 2019-2020

Thứ sáu - 14/06/2019 05:10
Nhà trường ban hành Quyết định số 757/QĐ-ĐHTM ngày 12/6/2019 về việc phê duyệt kế hoạch biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo năm học 2019-2020.
Thông tin chi tiết xem tại đây. 
, . : 60