QĐ phê duyệt giáo trình
Quyết định số 1041/QĐ-ĐHTM ngày 23 tháng 6 năm 2022 về việc phê duyệt kế hoạch biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo năm học 2022-2023

Quyết định số 1041/QĐ-ĐHTM ngày 23 tháng 6 năm 2022 về việc phê duyệt kế hoạch biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo năm học 2022-2023

  •   24/06/2022 05:54:36 AM
  •   Đã xem: 271

Nhà trường đã ban hành quyết định số 1041/QĐ-ĐHTM ngày 23 tháng 6 năm 2022 về việc phê duyệt kế hoạch biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo năm học 2022-2023.

Logo DHTM 3

Quyết định phê duyệt kế hoạch biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo năm học 2020-2021.

  •   01/10/2020 10:58:05 PM
  •   Đã xem: 705

Nhà trường đã ban hành Quyết định số 728/QĐ-ĐHTM ngày 26/6/2020 về việc phê duyệt kế hoạch biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo năm học 2020-2021.

Logo Đại học Thương Mại

Quyết định phê duyệt kế hoạch biên soạn giáo trình, TLTK năm học 2019-2020

  •   14/06/2019 05:10:22 AM
  •   Đã xem: 1021

Nhà trường ban hành Quyết định số 757/QĐ-ĐHTM ngày 12/6/2019 về việc phê duyệt kế hoạch biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo năm học 2019-2020.

, . : 60