NCKH cấp cơ sở

Quyết định số 429/QĐ-ĐHTM ngày 20/4/2021vv thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm học 2020 - 2021

Thứ năm - 29/04/2021 04:35
Nhà trường đã ban hành quyết định số 429/QĐ-ĐHTM ngày 20/4/2021vv thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm học 2020 - 2021
Nhà trường đã ban hành quyết định số 429/QĐ-ĐHTM ngày 20/4/2021vv thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm học 2020 - 2021
, . : 60