NCKH cấp cơ sở
Logo DHTM 3

Quyết định số 429/QĐ-ĐHTM ngày 20/4/2021vv thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm học 2020 - 2021

  •   29/04/2021 04:35:28 AM
  •   Đã xem: 264

Nhà trường đã ban hành quyết định số 429/QĐ-ĐHTM ngày 20/4/2021vv thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm học 2020 - 2021

Logo DHTM 3

Thông báo số 73/TB-ĐHTM ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc tuyển chọn đề tài NCKH cấp Trường năm học 2021 - 2022.

  •   28/01/2021 10:29:13 PM
  •   Đã xem: 567

Nhà Trường ban hành thông báo số 73/TB-ĐHTM ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc tuyển chọn đề tài NCKH cấp Trường năm học 2021 - 2022.

Logo DHTM 3

Quyết định phê duyệt các đề tài NCKH cấp Trường năm học 2020 - 2021

  •   07/08/2020 05:46:51 AM
  •   Đã xem: 1188

Nhà trường có quyết định số 822/QĐ-ĐHTM ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại về việc phê duyệt các đề tài NCKH cấp Trường năm học 2020 - 2021.

Quyết định phê duyệt các đề tài NCKH cấp Trường năm học 2019 - 2020

Quyết định phê duyệt các đề tài NCKH cấp Trường năm học 2019 - 2020

  •   21/06/2019 05:55:42 AM
  •   Đã xem: 1008

Nhà trường có quyết định số 777/QĐ-ĐHTM ngày 21 tháng 6 năm 2019 về việc phê duyệt các đề tài NCKH cấp Trường năm học 2019 - 2020.

, . : 60