NCKH cấp Bộ

Quyết định số 1815/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2018 về việc "Phê duyệt danh mục đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2020".

Thứ sáu - 19/07/2019 01:54
Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thực hiện từ năm 2020 theo Quyết định số 1815/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2019. Cán bộ giảng viên có đề xuất chuẩn bị Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn theo Điều 15 của Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT nộp về phòng QLKH (đ/c Trang) trước 16h ngày 5/8/2019.
, . : 60