NCKH cấp Bộ

Tọa đàm trao đổi về xây dựng thuyết minh và tham gia đề xuất, tuyển chọn đề tài NCKH Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thứ năm - 17/01/2019 04:20
Trong thời gian qua, hoạt động đề xuất và tham gia đề xuất và tuyển chọn các đề tài NCKH của Bộ GD&ĐT của CBGV Trường Đại học Thương mại đã có nhiều kết quả tích cực.... ​
Tọa đàm trao đổi về xây dựng thuyết minh và tham gia đề xuất, tuyển chọn  đề tài NCKH Bộ Giáo dục & Đào tạo
Trong thời gian qua, hoạt động đề xuất và tham gia đề xuất và tuyển chọn các đề tài NCKH của Bộ GD&ĐT của CBGV Trường Đại học Thương mại đã có nhiều kết quả tích cực. Trong bối cảnh Bộ GD&ĐT đã triển khai nhiều điều chỉnh cả về quy định quản lý và yêu cầu, điều kiện xét chọn đề tài NCKH cấp Bộ, ngày 16 tháng 1 năm 2019 Trường Đại học Thương mại đã tổ chức buổi tọa đàm tư vấn và hướng dẫn về cách viết thuyết minh và tham gia đề xuất và tuyển chọn đề tài NCKH của Bộ GD&ĐT. Tới dự buổi tọa đàm, về phía Bộ GD&ĐT có TS Nguyễn Kim Dung – đại diện Vụ Khoa học & Công nghệ & Môi trường; PGS,TS Nguyễn Thị Bích Loan – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, lãnh đạo phòng QLKH và hơn 60 CBGV.
Phát biểu khai mạc, PGS,TS Nguyễn Hoàng Việt – Trưởng phòng QLKH báo cáo chung về  tình hình đề xuất và tuyển chọn đề tài NCKH Bộ GD&ĐT của CBGV Nhà trường trong thời gian vừa qua, đồng thời trình bày một số quy định quản lý đề tài NCKH các cấp của Trường Đại học Thương mại.

Tiếp theo chương trình, các CBGV đã được nghe TS Nguyễn Kim Dung trình bày một số định hướng và quan điểm của Bộ GD&ĐT trong hoạt động NCKH; những yêu cầu và điều kiện xét chọn đề xuất và thuyết minh đề tài NCKH; và những thay đổi trong phương thức xét chọn đề tài NCKH của Bộ GD&ĐT trong thời gian tới. TS Nguyễn Kim Dung cũng chia sẻ những kinh nghiệm về việc viết đề xuất đề tài bao gồm tính cấp thiết nghiên cứu, xác định các mục tiêu và nội dung nghiên cứu phù hợp, các yêu cầu về sản phẩm của nghiên cứu như bài báo quốc tế, sách tham khảo, hướng dẫn đào tạo cao học viên, NCS,…

                         
1


Trong buổi tọa đàm, đại diện phòng KHTC cũng đã trình bày và hướng dẫn cụ thể các căn cứ và yêu cầu xây dựng dự toán thuyết minh theo các nội dung nghiên cứu. Các CBGV đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm đề xuất và xây dựng thuyết minh đề tài NCKH của mình, đồng thời  được đại diện Vụ KH&CN&MT và phòng QLKH trao đổi, giải đáp những vướng mắc.

Buổi tọa đàm là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao cả nhận thức, tính chủ động và phương pháp, kỹ năng viết thuyết minh và tham gia đề xuất và tuyển chọn đề tài NCKH cho CBGV Nhà trường.
, . : 60