NCKH cấp Bộ

Quyết định phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ từ năm 2015 đến nay

Chủ nhật - 09/02/2020 22:25
Quyết định phê duyệt danh mục ĐT KH&CN cấp Bộ từ năm 2015 đến nay. Chi tiết xem tại đây
Năm 2015/uploads/tmu/news/2020_02/qd-2015_2.pdf
Năm 2016/uploads/tmu/news/2020_02/qd-2016.pdf
Năm 2017/uploads/tmu/news/2020_02/qd-2017.pdf
Năm 2018/uploads/tmu/news/2020_02/qd-2018.pdf
Năm 2019/uploads/tmu/news/2020_02/qd-2019_1.pdf
Năm 2020/uploads/tmu/news/2020_02/qd-2020.pdf
 
, . : 60