NCKH (Người học)
Hội nghị TB Kết quả NCKH Sinh viên năm học 2018-2019

Hội nghị TB Kết quả NCKH Sinh viên năm học 2018-2019

  •   13/05/2019 11:26:22 PM
  •   Đã xem: 2071

Sáng ngày 10/5, tại Hội trường H3, Trường Đại học Thương mại, đã diễn ra Hội nghị Thông báo Kết quả Nghiên cứu Khoa học sinh viên năm học 2018-2019.

Logo DHTM 3

Thông báo số 670 về việc tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2018 - 2019

  •   25/03/2019 03:28:24 AM
  •   Đã xem: 1497

Phát động và triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong toàn trường qua đó nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài;
Phát huy năng lực tư duy sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập hoặc làm việc theo nhóm của sinh viên; hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên. Thông qua đó, tạo điều kiện cho các sinh viên có cơ hội tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học và giải quyết một số vấn đề của khoa học và thực tiễn;
Hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên có thời gian thực hiện các đề tài nghiên cứu. Từ đó các đơn vị tổ chức đánh giá xét chọn một số đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên có chất lượng tốt gửi dự thi Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” các cấp năm 2019.
Thực hiện kế hoạch Khoa học - Công nghệ, Ban Giám hiệu đề nghị các Khoa triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên (NCKH của SV) trong năm học 2018 - 2019:

, . : 60