NCKH (Giảng viên)
Thông báo về việc tổ chức lớp tăng cường kỹ năng công bố kết quả NCKH trên các tạp chí quốc tế

Thông báo về việc tổ chức lớp tăng cường kỹ năng công bố kết quả NCKH trên các tạp chí quốc tế

  •   08/09/2017 05:48:00 AM
  •   Đã xem: 1056

Nhà trường tổ chức 2 khóa học về tăng cường kỹ năng công bố kết quả NCKH trên các tạp chí khoa học quốc tế. Thời gian dự kiến từ 25/9 - 30/10/2017.

Quyết định giao đề tài cấp nhà nước

Quyết định giao đề tài cấp nhà nước

  •   07/06/2017 05:03:17 AM
  •   Đã xem: 1250

Quyết định giao đề tài cấp nhà nước số 2541/QĐ-ĐHQGHN

, . : 60