Hợp tác

Tin về trường học hè IGNEUF

Thứ hai - 28/05/2018 04:31
Trong khuôn khổ Phương hướng Chính sách trong Không gian mới của Đại học Pháp ngữ (IGNEUF), một trường học hè theo chủ đề « Để có sự quản lý tốt các cơ sở đại học. Quản trị sự thay đổi và đảm bảo phương hướng chiến lược » sẽ được tổ chức ở Sofia (Bulgaria) từ ngày 9 đến 13 tháng 7 năm 2018 bởi ESFAM và IFGU cùng với Trường Đại học Senghor d’Alexandrie. GISGUF và G3.
 
Trường học này được xác định như một hành động nhạy bén nhằm đào tạo những người phụ trách và cán bộ hành chính của các cơ sở giáo dục đại học cùng các văn phòng quốc gia về đảm bảo chất lượng khối pháp ngữ.
 
Chương trình dự kiến của Trường học mùa hè và những cách thức thực hành của tổ chức được giới thiệu trong file đính kèm: tải tại đây 
 
 
, . : 60